Nuo­šir­džiai dėko­ja­me mūsų rėmė­jams, Anže­lai ir Kęs­tu­čiui Bei­no­ra­vi­čiams, dova­no­ju­siems gėlių papuoš­ti mokyk­los aplin­ką.