Draugiškoji SEU olimpiada „Dramblys“  

Jau ne pirmus metus kovo mėnesį visoje šalyje startuoja  draugiškoji SEU olimpiada „Dramblys“, kurios pagrindinis tikslas- atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir kartu atliekant bendras užduotis stebėti SEU pažangą. Šioje olimpiadoje  kasmet dalyvauja  Mato Slančiausko progimnazijos 1-8 klasių mokiniai. Užduotys  skirtos 5 pagrindinėms socialinio ir emocinio ugdymo kompetencijoms ugdytis: savitvardos, savimonės, socialinio atsakingumo, tarpusavio santykių ir atsakingų sprendimų priėmimo.

1-4 klasių mokinukams užsiėmimai vyko kontaktiniu būdu per dorinio ugdymo pamokas bei klasės valandėles. „Dramblio“ olimpiados užduotis mokiniams padėjo atlikti mokytojos bei pagalbos mokiniui specialistės. 1-4 klasių mokiniai užsiėmime „Grupės dėlionė“ mokėsi įvertinti grupės draugo stiprybes, gebėjimus, pomėgius, pastebėti draugų tinkamą elgesį įvairiose situacijose, vaikai geriau pažinti emocijas ugdėsi atlikdami užduotį „Monstriukų emocijos“.  Užsiėmime „Gerumo meškutis“ ugdė gebėjimą užjausti, užmegzti bei palaikyti draugiškus santykius. Analizuodami „Raudono pieštuko istoriją“ pradinukai mokėsi priimti išmintingus sprendimus, prisiimti asmeninę atsakomybę.

Visą mėnesį 5-8 klasių mokiniams vyko integruotos pagalbos mokiniui specialisčių (R. Rimdžiūtės ir J. Katiliavienės) ir dorinio ugdymo (G. Svytienės ir D. Navickienės) mokytojų pamokos, per kurias mokiniai, dirbdami individualiai ir grupelėmis, aiškinosi, kaip rasti kelis sprendimo būdus ir išsirinkti tinkamiausią (užsiėmimas „Sprendimų medis“), mokėsi geriau pažinti save ir kitus grupės draugus, lavino kūrybiškumą, ugdėsi gebėjimą pozityviai kalbėti apie save ir kitus (užsiėmimas „Draugystės voratinklis), lavino gebėjimą planuoti laiką, ugdė neverbalinius gebėjimus tartis („Bendravimo ir tylos pilis“), mokėsi pažinti savo ir aplinkinių vertybes (užsiėmimas „Mūsų vertybės“) Per klasės valandėles 5-8 klasių auklėtojos padėjo mokytis darniai bendrauti ir bendradarbiauti komandoje, suvokti savo silpnąsias ir stipriąsias puses.

Per pamokėles vaikai atliko užduočių refleksijas. Galime pasidžiaugti, kad mūsų progimnazijos mokiniai gilina savo socialinę-emocinę patirtį.

NACIONALINĖJE APLINKOSAUGOS OLIMPIADOJE

Nacionalinėje aplinkosaugos olimpiadoje nuotoliniu būdu kartu su 4000 Lietuvos mokinių dalyvavo ir Mato Slančiausko progimnazijos aštuntokai Vakaris Jakas, Liliana Kupčikaitė, Nojus Nausėda, Emilija Skablauskaitė, Tėja Zigmantaitė, Džiugas Kremenskas, Erikas Mažeika, Tadas Škiudas ir Ugnė Verbickaitė. Tikime, kad per pasiruošimo olimpiadai laikotarpį įgytos žinios ir jų patikrinimas sustiprino visų dalyvių suvokimą, kaip svarbu tausoti aplinką ir dėl to visi gyvensime tvariau ir švariau. Geriausią rezultatą parodė Emilija ir tik mažo žingsnelio pritrūko iki diplomantės vardo. O prieš šią olimpiadą varžėsi 6-8 klasių mokiniai viktorinoje „Klimato kaita“ Kahoot programėlėje ir tikrinosi žinias apie globalinį aplinkos atšilimą, šio reiškinio priežastis ir padarinius. Renginys skirtas pasaulinei klimato savaitei. Visas prizines vietas laimėjo 8a klasės mokiniai Vakaris, Emilija ir Mėja. Sveikinimai mūsų jauniesiems aplinkosaugininkams.

Šauniausias fizikas

Gegužės 7d.  įvyko pirmas nuotolinis „Šauniausias septintokas fizikas“ konkursas ir aštuntų klasių mokinių fizikos olimpiada. Keturiolika geriausių rajono septintokų kovojo dėl šauniausio fiziko septintoko vardo. O kova buvo labai atkakli – dėl kiekvieno taško, ar pustaškio.

„Šauniausiu septintoku  fiziku – 2021“ tapo Mato Slančiausko progimnazijos 7a klasės moksleivis Vakaris Jakas.

 • I vieta – Emilija Skalblauskaitė 7a
 • II vieta – Tėja Zigmantaitė 7a

Vos keliais taškais nuo prizininkų atsiliko puikiai fizikos uždavinius sprendusi Mėja Mačiūnaitė. Septintokų mokytoja Asta Radžvilienė.

Aštuntokų olimpiadoje varžėsi 16 dalyvių. Mūsų mokyklai atstovavo Orestas Vozbutas, Miglė Norušaitytė ir Naglis Teresas Orestas užėmė III-ią vietą. Puikūs visų jaunųjų fizikių pasiekimai,  2-3 taškai jas skiria nuo prizinės vietos. Aštuntokų fizikos mokytojas Tomas Jankauskas.

Džiaugiamės ir didžiuojamės savo moksleivių rezultatais ir pasiekimais ir linkime toliau sėkmingai garsinti mokyklą,  džiuginti tėvelius ir mokytojus savo puikiais rezultatais.

Tarptautinės olimpiados „KINGS“

Progimnazijoje apdovanoti tarptautinės olimpiados „KINGS“ pavasario sesijos finalistai:

 • Amilė Apinytė, Anastasija Barklaj, Adėlė Treigotaitė, Barbora Vaišvilaitė (3a klasė);
 • Ąžuolas Šoblis, Kevinas Šešplaukis (3b klasė);
 • Jokūbas Savickas (4a klasė);
 • Deilanas Jurkevičius, Jokūbas Šilinas (4b klasė);
 • Demyras Bylinskis, Lina Stalnionytė, Estrėja Drigotaitė, Gustas Benis (5a klasė);
 • Jonas Savickis (7b klasė);
 • Neda Balnytė (8b klasė).

Sėkmės rudeninėje „KINGS“ sesijoje linki projekto koordinatorė progimnazijoje Lina Aleknavičienė.

Gamtos mokslų – biologijos rajoninė olimpiada

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijoje vyko 5-8 klasių mokinių gamtos mokslų – biologijos rajoninė olimpiada. Į olimpiadą atvyko mokiniai iš Žagarės gimnazijos, Skaistgirio gimnazijos, Kriukų pagrindinės mokyklos, Gasčiūnų pagrindinės mokyklos, „Saulės“ pagrindinės mokyklos ir  Mato Slančiausko progimnazijos. Mūsų progimnazijos mokiniai parodė savo žinias ir laimėjo daug prizinių vietų:

 • Juta Adomaitytė (8a)  – 1 vieta;
 • Vakaris Jakas (5a) – 1 vieta;
 • Dovydas Petryla (7b) – 2 vieta;
 • Milda Valančiūtė (6b) – 3 vieta;
 • Kasparas Galkus (7a) – 3 vieta.

Ačiū Aurėjai Ambroževičiūtei, Emilijai Skablauskaitei, Orestui Vozbutui už dalyvavimą.

Džiaugiuosi ir didžiuojuosi savo mokiniais.

Olimpiados moderatorė,
gamtos mokslų – biologijos mokytoja
Inga Misiuvienė

Rusų kalbos olimpiada šeštokams

Gegužės 8d. rajono šeštokai rinkosi į Joniškio M. Slančiausko progimnaziją, į rusų kalbos olimpiadą šeštų klasių mokiniams. Atsakingai šiam renginiui pasiruošė visi 17 rajono šeštokų iš Gaščiūnų, „Saulės“ pagr. mokyklų, Skaistgirio gimnazijos bei Mato Slančiausko progimnazijos.
Visiems olimpiados dalyviams ir juos ruošusiems mokytojams tariame nuoširdų ačiū. Visų šeštokų pasiruošimas buvo sėkmingas ir įdomus. Sveikiname rusų (užsienio) kalbos olimpiados nugalėtojus.
Pirmą vietą pasidalino trys mokinės:
 • Norušaitytė Miglė – 1 vieta, M. Slančiausko progimnazija
 • Karbauskytė Austėja -1 vieta  Slančiausko progimnazija
 • Ramanauskaitė Greta – 1 vieta, „Saulės“ pagr. mokykla
 • Stankaitytė Brigita – 2 vieta, M. Slančiausko progimnazija
 • Ramonaitė Ignė – 3 vieta, „Saulės“ pagr. mokykla
Džiaugiames ir sveikiname nugalėtojus!
Linkime visiems moksleiviams sėkmės turtinant rusų kalbos žinias ir bendravimo įgūdžius.
Rusų kalbos mokytoja J. Aleksandravičienė