Konkursas skirtas pirmajam lietuvių botanikui

Keletui užsiėmimų savo veiklą apjungė 5-8 klasių mokiniai ir mokytojai, biologijos mokytoja I. Misiuvienė ir technologijų mokytojai G.Stagienė ir V. Martinaitis. 2021-aisiais minime 250-ąsias botaniko gimimo metines, o Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė šiuos metus Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais. Konkurso tema – „Mano augalo vardas“. Konkurso tikslas – skatinti domėjimąsi augalais ir jų panaudojimo galimybėmis, kuriant sveiką edukacinių erdvių aplinką, ugdyti atsakomybę už savo aplinką. Kartu kviečiame pasidžiaugti mūsų mokinukų užaugintais augalais.

Draugiškoji SEU olimpiada „Dramblys“

Jau ne pirmus metus nuo kovo 22 dienos visoje šalyje startuoja  draugiškoji SEU olimpiada „Dramblys“, kurios pagrindinis tikslas- atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir kartu atliekant bendras užduotis stebėti SEU pažangą. Šioje olimpiadoje  šiemet dalyvavo ir Mato Slančiausko progimnazijos 1-8 klasių mokiniai. Kiekvienoje klasėje įvyko po 5 užsiėmimus. Užduotys buvo skirtos 5 pagrindinėms socialinio ir emocinio ugdymo kompetencijoms ugdytis: savitvardos, savimonės, socialinio atsakingumo, tarpusavio santykių ir atsakingų sprendimų priėmimo.

1-4 klasių mokinukams užsiėmimai vyko kontaktiniu būdu per dorinio ugdymo pamokas bei klasės valandėles. „Dramblio“ olimpiados užduotis mokinams padėjo atlikti mokytojos (tikybos mokytoja E. Žarkauskaitė, pradinių klasių mokytojos: J. Liandzbergienė, L. Pilipavičienė, J. Matulienė, Š. Apinytė, D. Klausienė, U. Vaineikienė, D. Marcinkevičienė, J. Bytautienė) bei pagalbos mokiniui specialistės (soc. pedagogė J. Katiliavienė, spec. pedagogė N. Kairienė, psichologė R. Rimdžiūtė). 1-4 klasių mokiniai buvo skatinami analizuoti gyvenimo situacijas, mokėsi priimti  palankiausius sprendimus, atsižvelgdami į savo ir aplinkinių gerovę, stiprino savimonės kompetencijai svarbų įgūdį pažinti ir išreikšti laimės emociją, aiškinosi, kaip skirtingos emocijos ir jausmai gali lemti kylančias mintis. Užsiėmime „Kaip priimti kito skirtybes?“ ugdė gebėjimą suvokti ir priimti žmogų tokį, koks jis yra, piešdami  savo stiliaus marškinėlius mokėsi įvertinti savo gebėjimus, pomėgius, išklausyti ir gerbti vieni kitus; vaikai mokėsi, kaip atpažinti skirtingo stiprumo, malonias ir nemalonias emocijas ir jas reguliuoti, tarpusavio santykius mokinukai stiprino užsiėmimuose „Klasės šnipai“ bei „Mano emocijų dramblys“.

Visą savaitę 5-8 klasių mokiniams vyko integruotos pagalbos mokiniui specialisčių (R. Rimdžiūtės ir J. Katiliavienės) ir dorinio ugdymo (E. Žarkauskaitės ir G. Svytienės) mokytojų atviros pamokos nuotoliniu būdu, per kurias mokiniai, dirbdami individualiai ir grupelėmis, aiškinosi, kaip suprasti nemalonias situacijas, konfliktus ir pasitelkiant savo pagrindines vertybes priimti apgalvotus sprendimus. Per klasės valandėles 5-8 klasių auklėtojos: J. Katiliavienė, J. Aleksandravičienė, R. Ivaškevičienė, I. Misiuvienė, K. Jačiunskienė, G. Svytienė, J. Dauparienė, S. Paulavičienė padėjo suprasti, kaip valdyti pykčio emociją ir elgtis maloniai su kitais,  diskutavo apie draugų panašumus ir skirtumus bei draugystę. Dailės mokytoja R. Dilkienė talkino mokiniams ir paskatino atlikti koliažą „Štai koks aš esu“, kurio tikslas- išmokti pristatyti save, duoti ir priimti atgalinį ryšį.

Per pamokėles vaikai atliko užduočių refleksijas, o mokytojai užpildė refleksijų lapus. Galime pasidžiaugti, kad mūsų progimnazijos mokiniai nori būti draugiški, noriai  mokosi atpažinti ir kontroliuoti emocijas, ugdo savęs pažinimo  bei  teisingų sprendimų ieškojimo sudėtingose situacijose gebėjimus, tai yra gilina savo socialinę-emocinę patirtį.

Dorinio ugdymo mokytoja Gitana Svytienė

Aktyvūs užsiėmimai – „Pirmoji pagalba”

Nesvarbu, kokia veikla užsiimtume, niekada negalim garantuoti, kad nelaimingi atsitikimai mus aplenks. Todėl, mokėjimas tinkamai suteikti pirmąją pagalbą, yra itin svarbus gelbstint žmogaus sveikatą ir gyvybę.
Mato Slančiausko progimnazijoje, 3b klasės mokiniams, vyko aktyvūs užsiėmimai – „Pirmoji pagalba”.  Buvo skirtos dvi pamokos: per pirmąją pamoką vaikai išklausė teorinę medžiagą apie pirmosios pagalbos teikimą, įvykus nelaimingam atsitikimui, o per antrąją – vyko praktiniai pirmos pagalbos teikimo užsiėmimai. Vaikai mokinosi, kaip uždėti tvarstį ant menamų sužalojimų, esant galvos traumai, akies pažeidimui, rankos ir kojos kaulų lūžiams, nubrozdinimams.

Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė – Rita Goštautienė.

„Praleisk progą pasityčioti“

Sąmoningumo didinimo mėnuo „Be patyčių“  Mato Slančiausko progimnazijoje

„Praleisk progą pasityčioti“

Kovo mėnesį „Vaikų linija‘‘ tęsia tradicijas, skelbdama kovo mėnesį sąmoningumo didinimo mėnesiu „BE PATYČIŲ“ ir kviesdama spręsti patyčių problemą. Mato Slančiausko progimnazijos mokiniai dalyvavo nuotolinėse integruotose dorinio ugdymo mokytojų (E. Žarkauskaitės ir G. Svytienės) ir pagalbos mokiniui specialisčių (soc. pedagogės J. Katiliavienės ir psichologės R. Rimdžiūtės) atvirose pamokose patyčių tema.

1-2 klasių mokiniai susitiko su lėlių teatro personažu Melsviuku, kuris papasakojo istoriją apie berniuką, kuris buvo skriaudžiamas, aptarė su vaikais, kad kitus dažniausiai skaudiname rankomis ir žodžiais. Vaikai su Melsviuku išsiaiškino, kokie veiksmai ir žodžiai juos žeidžia, kur kreiptis, kai patiriame patyčias. Svarbiausia, jog vaikai pagalvojo, kokius gerus darbus galima atlikti rankomis ir kiek gerų žodžių mes galime pasakyti vienas kitam. Melsviukas užsiėmimų pabaigoje pasiūlė pažaisti  linksmą rankų žaidimą ir pažadėjo atvykti kitais mokslo metais. Vaikai suprato, kad mūsų rankos ir žodžiai skirti ne patyčioms.

Pas 3-4 klasių mokinius apsilankė paslaptinga, maža ir smalsi musė. Lankydamasi pas vaikus  ji pastebėjo, kad jie kartais  būna liūdni, pikti, neramūs, bijo būti išjuokti, pašiepti.  Vaikai pasidalino savo jausmais , kurie  užplūsta ir neduoda ramybės, aptarė, su kuo apie savo jauseną galima pasikalbėti bei užrašė patikimus asmenis ant savo rankos kontūro, kurį patys nusipiešė. Su mokiniais buvo aptarta, kad patiriami nemalonūs jausmai, kurie nėra išveikiami, gali virsti patyčių veiksmais. Žiūrėdami filmuką „STOP patyčios“, vaikai įtvirtino žinias, kaip patyčias atskirti nuo nuomonės, ką jos reiškia bei kaip naudoti 4 žingsnių metodą „STOP“. Pabaigoje atlikome pratimą, kurio tikslas parodyti, kokie mes įdomūs būdami skirtingi, kad mums visiems užtenka vietos po saule,  tik reikia  prisiminti 4 žingsnį – pažadėk sau nesityčioti.

5-6 klasių mokiniai per užsiėmimą aptarė patyčių istoriją „Kuprinė“. Mokiniai diskutavo kartu su mokytojais ir pagalbos specialistėmis apie  mokinio, patyrusio patyčias, jauseną, kaip pats mokinukas galėjo sau padėti ir kaip galėjo jam pagelbėti kiti: draugai, tėvai, mokytojai, kokių veiksmų gali imtis bendraklasiai, saugodami vienas kitą nuo patyčių ateityje. Žaisdami virtualų žaidimą „Kahoot“, vaikai įtvirtino žinias apie patyčias. Užsiėmimus apibendrinome auksine taisykle- „Nedaryk kitam to, ko pats nenorėtum patirti“.

Per 7-8 klasių  užsiėmimus mokiniai diskutuodami prisiminė, kaip galima apibūdinti patyčias, stebėdami pateiktį susipažino su patyčių statistika, po „Vaikų linijos“ filmuko „Nelauk, kol sunkumai užaugs“ peržiūros vaikai  pasidalino savo mintimis ir išskyrė sunkumus, su kuriais susiduria mokykloje. Dirbdami grupėse su mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistėmis mokiniai įvardino patyčių situacijas ir pabandė ieškoti įveikos būdų. Dažnai apie patyčias yra pasakoma, kad taip norėta pajuokauti. Kai juokaujama, būna linksma visiems, o tyčiojantis dažniausiai linksma būna vienam, o kitas lieka labai įskaudintas.

Pagalbos mokiniui specialistės R. Rimdžiūtė, J. Katiliavienė

ir dorinio ugdymo mokytojos E. Žarkauskaitė ir G. Svytienė