Kitokia klasės valandėlė

Šiandiens 8 b klasėje lankėsi J. Avyžiaus viešosios bibliotekos bibliotekininkės, kurios pasiūlė mokiniams sudalyvauti Šiaulių miesto P. Višinskio bibliotekos inicijuotame projekte, virtualiame pabėgimų kambaryje „Žandarai už durų“. Tai kompiuterinis galvosūkių žaidimas, supažindinantis žaidėjus su XIX a. pab. lietuvių kultūriniu gyvenimu, literatūra, Povilo Višinskio asmenybe ir jo nuveiktais darbais. Žaidėjų užduotis – logiškai mąstant, ieškant užuominų, sprendžiant galvosūkius surasti kambario raktą ir kuo greičiau pasprukti nuo žandarų.

Sveikiname Tadą, kuris pirmasis sugebėjo įveikti užkoduotas užduotis ir ištrūkti iš kambario. Po to vyko Kahoot viktorina, kurioje nugalėtoja tapo Ugnė (sveikinam!). Puikiai, įdomiai ir turiningai praleistas laikas.

M. Slančiausko savaitės veiklos 2022 m

Vasario pabaigoje visa mokyklos bendruomenė aktyviai kūrė, dūzgė, diskutavo ir organizavo ne tik prasmingą, bet ir smagią integruotų veiklų savaitę, skirtą Mato Slančiausko gimtadieniui paminėti. Mokytojai kartu su mokiniais ir progimnazijos socialiniais partneriais sukūrė visą pluoštą išradingai integruotų pamokų. Mokėsi patys reflektuoti savo pedagoginę veiklą, padėjo mokiniams ugdytis įvairias kompetencijas, stiprino tapatumo jausmą su mokykla ir vaikams dar kartą atskleidė nepaprastai paprastą mokymosi paslaptį – mokytis yra smagu, bet kartu mokytis – dar smagiau.

Visos šios integruotos pamokos, užsiėmimai tapo dar vienos, kasmet tradiciškai mokykloje organizuojamos M. Slančiausko savaitės dalimi. Aprašai, idėjos, refleksijos, sugulė į interaktyvią metodinę priemonę, kuri šalies ,,Kokybės krepšelio‘‘ projekte dalyvaujančių mokyklų konferencijoje buvo pristatyta kaip progimnazijos sėkmės istorija ir susilaukė palankaus įvertinimo. Didžiuojamės savo kūrybingais mokytojais !

Dalinamės parengta metodine priemone, kurioje rasite visas M. Slančiausko 172- osioms gimimo metininėms paminėti skirtas tarpdalykinės integracijos savaitės pamokas ir veiklas.

Nuoroda: sway.office.com/Xz9w6uP2oga9wejO 

EINU UŽ LIETUVĄ 2022

„EINU UŽ LIETUVĄ 2022“ – ŽYGIŲ CIKLAS VISIEMS, ORGANIZUOJAMAS MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOS KARTU SU JONIŠKIO ŠAULIAIS.

Žygiais sujungsime svarbias istorines rajono vietas su paminklu Lietuvos Nepriklausomybei Joniškyje. Skatinsime jaunimą domėtis praeitimi ir kurti ateitį. Tik pilietiški, išsimokslinę ir stiprūs galėsime puoselėti ir išsaugoti Lietuvą, jos nepriklausomybę.

Paminėdami Laisvės gynėjų dieną, 2022 metų žygius pradėsime aplankydami paminklą Kepalių miške paskutiniems žuvusiems Prisikėlimo apygardos Tautvydo tėvūnijos partizanams.

Žygiui sausio 12d. 19val. kviečiame rinktis prie Nepriklausomybės paminklo Joniškyje.
Atsižvelgiant į COVID 19 situaciją, žygiui būtina registracija tel. +370 682 32706 (mokytoja Rita Ivaškevičienė), iki 2022-01-12.
Turėkite puodelį karštai arbatai!
Žygio ilgis apie 10 km., trukmė – 3 valandos.

Turizmo būrelio vadovai Rita Ivaškevičienė ir Vaclovas Martinaitis.

Geros jausenos programos dalyviai atranda savo miesto kultūrines erdves

Šiais mokslo metais startavo Geros jausenos programa, skirta moksleiviams. Mūsų mokyklos 6a klasės mokinukai taip pat pasinaudojo šia galimybe sužinoti bei išmokti naujų dalykų lankantis įvairiose Joniškio miesto vietose. Projekto koordinatorės Vilmos Kumpikevičiūtės dėka mokiniai apsilankė Joniškio bažnyčioje, Raudonojoje bei Baltojoje sinagogose, Teniso muziejuje, Joniškio kultūros centre bei Virtienių restoranėlyje, kur juos pasitiko edukatoriai, parengę įdomius pasakojimus apie šiuos svarbius mūsų miestui objektus.

 Buvusi mūsų mokyklos tikybos mokytoja Edita Žarkauskaitė mokiniams aprodė bažnyčią, paaiškino jos simboliką bei kartu sušoko nuotaikingą šokį. Teniso muziejaus įkūrėjas Romualdas Franckaitis ne tik aprodė įdomiausius muziejaus eksponatus, bet leido išbandyti rankų miklumą atmušant teniso kamuoliuką bei papasakojo apie šio muziejaus pasididžiavimą – buvusius mūsų mokyklos moksleivius Moniką Tamulionytę bei Andrių Kapitančiuką, pasiekusius aukštų sportinių rezultatų šioje sporto šakoje. Apie žydų ir lietuvių kultūrinius skirtumus, tikėjimą bei tradicijas įkvėptai pasakojo muziejininkas Darius Vičas bei aprodė abi sinagogas. Na o tautosakininko M. Slančiausko dvasia geriausiai pasijuto Joniškio KC, kur ansamblio „Kupars“ vadovė R. Kipšaitė-Balčiūnienė pademonstravo liaudies muzikos instrumentus, leido vaikams išbandyti skudučius bei padumti į ragą, papasakojo keletą M. Slančiausko užrašytų anekdotų bei pamokė liaudiškų žaidimų. Pavalgę gardžių virtinukų restoranėlyje, nešini lauknešėliais, mokiniai patenkinti grįžo namo. Diena neprailgo, laikas praėjo įdomiai ir prasmingai.