ATPAŽITI – SUPRASTI – PADĖTI

DYSLEXIA savaitė 2021

Net 10% pasaulio gyventojų turi disleksijos sutrikimą, ne išimtis ir Lietuva. Lietuvos mokyklose mokosi virš 320 tūkst. mokinių, o tai reiškia, kad dešimtadalis jų sunkiai skaito, negeba suvokti teksto, turi didelių mokymosi sunkumų.  Didžioji bėda ta, kad šis sutrikimas dažnai yra nenustatomas ir vaikai mokykloje tampa tais nevykėliais mokiniais, kurie sulaukia daugiausia patyčių ne tik iš mokinių, bet ir iš mokytojų. Pažinkime DISLEKSIJĄ ir supraskime ši sutrikimą turinčius ir padėkime jiems!

< Skaityti daugiau >

Mokslo metų pradžios šventė

Mokslo metų pradžios šventę M. Slančiausko progimnazijos aštuntokai pradėjo iškilmingai atvesdami pirmokus į mokyklos kiemą. Progimnazijos direktorė L. Eitkevičienė pasveikino mokinius, pradedančius mokslo metus. Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotoja V. Aleknavičienė palinkėjo sėkmingų mokslo metų, tėvų klubo atstovė L. Vyšniauskaitė mokyklos bendruomenei – išlikti stipriems. Joniškio rajono priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovai į šventę atėjo su dovanomis-balionais ir knygutėmis.

Mokslo metai prasidėjo su džiugesiu, o dabar laukia nauji iššūkiai, įvykiai.

 

Taisyklingos laikysenos prevencija

SKELBIAME MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS KONKURSO „PO ŪKANOTU NEŽINIOS DANGUM“, SKIRTO 100-ioms POETO V. MAČERNIO GIMIMO METINĖMS, NUGALĖTOJUS

Kiekvieni metai turi savo žymę. Šie metai skirti tragiškos lemties poetui Vytautui Mačerniui. Kas bent kiek prisilietė prie šio jauno kūrėjo poezijos ar pasidomėjo jo gyvenimu, suvokė, kokia tai buvo išskirtinė ir talentinga asmenybė, prabilusi vizijomis ir sonetais. Jaunasis poetas savo giliomis įžvalgomis, apmąstymais apie gyvenimo prasmę sudomino ne tik savo bendraamžius, bet jau ir brandos sulaukusius žmones. Tad rajono lietuvių kalbos metodinio būrelio inicijuotas moksleivių kūrybinių darbų konkursas, skirtas 100-ioms V. Mačernio gimimo metinėms, turėjo paskatinti ir mūsų rajono moksleivius pasidomėti šio poeto kūryba bei gyvenimu. Nors V. Mačernio kūryba reikalauja tam tikro apsiskaitymo ir asmenybės brandos, džiaugiamės, jog konkursui savo darbelius pateikė ne tik mūsų rajono gimnazijų, bet ir pagrindinių mokyklų mokiniai. Konkurse dalyvavo „Aušros“ ir Skaistgirio gimnazijų, M. Slančiausko progimnazijos, „Saulės“, Kriukų bei Gasčiūnų pagrindinių mokyklų moksleiviai. Iš viso gauti 27 moksleivių kūrybiniai darbai. Komisija, kuriai vadovavo „Saulės“ pagrindinės mokyklos mokytoja V. Kumpikevičiūtė, įvertino darbus ir išrinko nugalėtojus. Jais tapo šie mokiniai:

 5-8 klasės

  1. Ugnė Verbickaitė, M.Slančiausko progimnazija, 7b klasė
  2. Gabrielė Cicinaitė, M.Slančiausko progimnazija, 6b klasė, Austėja Balčiūnaitė, M. Slančiausko progimnazija, 8a klasė
  3. Danielė Viniarska „Saulės“ pagr. mokykla, 7b klasė ir Austėja Bulytė, M.Slančiausko progimnazija,7b klasė

9-12 klasės

  1. Greta Virbalaitė, Gasčiūnų pagrindinė mokykla, 10 klasė
  2. Samanta Šliauterytė, „Aušros“ gimnazija, 2b klasė
  3. Paulina Daknytė „Aušros“ gimnazija, 2b klasė ir Samanta Lasinskaitė Skaistgirio gimnazija, II g klasė

Džiaugiamės, kad moksleiviai ne tik skaitė V. Mačernio kūrybą, domėjosi jo gyvenimu, bet ir patys pamiklino plunksną. Dėkojame visiems konkurso dalyviams bei nuoširdžiai sveikiname nugalėtojus.

Pilietinė iniciatyva „Gyvybės medis“

Mato Slančiausko progimnazija prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Gyvybės medis“. Šiemet minėjome 80 metų nuo pirmųjų trėmimų 1941 metais, kai per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių.
Šiais metais Gedulo ir vilties dienos minėjimo simboliu tapo „Gyvybės medis“. Medis simbolizuoja gyvybę. Buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai, kaip tie medžiai, yra istorijos pasakotojai, perduodantys žinią, ką patyrė jie, jų tėvai ar seneliai.
Per istorijos pamokas mokiniai domėjosi apie vykusius trėmimus (kokie žmonės buvo tremiami, kodėl, kas ir kaip organizavo trėmimus ir t.t.) Per dailės pamokas mokiniai gamino atvirukus su Gyvybės medžiu, skirtus buvusiems tremtiniams ir politiniams kaliniams.