Tėvų klubas

Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos  tėvų klu­bo nariai:

1. Ieva Rydy­tė-Vaišvi­lė (2a)
2. Faus­ta Užku­rai­tie­nė (2b)
3. Vai­va Ado­mai­tė (3a)
4. Rita Bulie­nė (3b)
5. Dovi­lė Kur­lie­nė (4a)
6. Janis Natris (4b)
7. Joli­ta Mar­ti­nai­ty­tė (5a)
8. Lina Mažei­kie­nė (5b)
9. Jur­gi­ta Buč­nie­nė (6a)
10. Lina Vyš­niauskai­tė (6b)
11. Eri­ka Kaly­tie­nė (7a)
12. Jūra­tė Bui­vy­die­nė (7b)
13. Rober­ta Šve­dai­tė (8a)
14. Dan­guo­lė Tau­tvai­šie­nė (8a)
15. Lili­ja Sta­pon­kie­nė (8b)
16. Vir­gi­ta Tumi­nie­nė (8a)
17. Rena­ta Žit­ke­vi­čie­nė (8b)