Tėvų klubas

Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos
Tėvų klubas
2021-2022 m. m.

Aktyvių tėvų klubo pirmininkė – Lina Vyšniauskaitė

1a –
1b – Daiva Tarbūnaitė – Smilgiuvienė,
2a – Danguolė Tautvaišienė,
2b – Greta Nausėdienė
3a – Esmeralda Cicinienė
3b – Lina Plečkaitienė
4a – Erika Vitkienė
4b – Margarita Dovidaitytė
5a – Renata Remeikienė
5b – Andra Šoblienė,
6a – Jolanta Gvalda
6b – Sonata Kvyklienė, Rita Bulienė
7a – Indrė Stalnionienė
7b – Vitalija Vilmanienė
8a – Jolita Martinaitytė
8b – Justina Kremenskienė