Mokinių maitinimas

1. Įsakymas dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. Lapkričio 11 d. įsakymo nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2. Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo.

3. Nemokami maitinimo valgiaraščiai: pirma savaitė, antra savaitė, trečia savaitė.

4.1. Mokiniai maitinami valgykloje tokia tvarka:

4.2. Nemokamą maitinimą gaunantys mokiniai maitinami pagal klasių grupes bendra tvarka.
4.3. Mokiniai iš socialiai remtinų šeimų maitinami nemokamai, vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės administracijos nustatyta „Nemokamo maitinimo skyrimo tvarka“.
4.4. Progimnazijos socialinė pedagogė veda nemokamo maitinimo apskaitą.
4.5. Klasių auklėtojai pirmą savaitės dieną išdalina talonus nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams, o mėnesio pabaigoje nepanaudotus talonus grąžina socialinei pedagogei.
4.6. Valgykloje pavalgius, nešvarius indus nusineša patys valgiusieji.