Klasės auklėtojų sąrašas

JONIŠKIO MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJA

2022-2023 m. m. KLASIŲ MOKYTOJOS / VADOVĖS

Klasė Mokytoja/ vadovė Klasė Mokytoja/ vadovė
1a D. Klausienė 2a A. Budzinskytė
1b U. Vaineikienė 2b J. Bytautienė
1c G. Janiulienė
3a J. Liandzbergienė 4a J. Matulienė
3b L. Pilipavičienė 4b Š. Apinytė
5a K. Jačunskienė 6a S. Paulavičienė
5b G. Svytienė 6b J. Dauparienė
7a J. Katiliavienė 8a R. Ivaškevičienė
7b J. Aleksandravičienė 8b I. Misiuvienė