Klasių seniūnai ir jų pavaduotojai

2020–2021 m. m. seniū­nai ir jų pavaduotojai

Moki­nių tary­bos pir­mi­nin­kė Pao­la Valytė

Kla­sė Seniū­nas Jo pava­duo­to­jas
5a Kami­la Gvalda Lėja Žem­liauskai­tė
5b Pijus Stri­pei­kis Urtė Šaky­tė, Rus­nė Skripkutė
6a Ema Jacai­tė Est­rė­ja Drigotaitė
6b Gus­tė Natraitė Edga­ras Patarakas
7a Agnė Visoc­ky­tė Aus­tė­ja Stri­pei­kai­tė, Mėja Mačiūnitė
7b Goda Kir­šanskai­tė Aus­tė­ja Bulytė
8a Pao­la Valytė Julius Vai­ne­i­kis
8b Tau­tvy­das Kulyčius Arman­das Benis, Gabi­ja Gasiū­nai­tė, Mil­da Valančiūtė