Klasių seniūnai ir jų pavaduotojai

5–8 kla­sių seniū­nai ir jų pava­duo­to­jai

Pro­gim­na­zi­jos moki­nių tary­bos pir­mi­nin­kė Bri­gi­ta Bud­rec­kai­tė

Kla­sė Seniū­nas Pava­duo­to­jas
5a Gabi­ja Kur­ly­tė Arnas Misius
5b Gus­tė Natrai­tė Vil­tė­ja Rau­dy­tė
6a Nag­lis Ado­ma­vi­čius Emi­li­ja Skablauskai­tė, Lilia­na Kup­či­kai­tė, Urtė Kin­de­ry­tė
6b Aus­tė­ja Buly­tė Tadas Škiu­das
7a Pao­la Valy­tė Julius Vai­ne­i­kis
7b Aus­tė­ja Kar­bau­s­ky­tė Jus­ti­na Mui­žys
8a Bri­gi­ta Bud­rec­kai­tė Luka Dru­pa­i­tė
8b Luka Damb­rauskai­tė Kami­lė Kup­ry­tė