Psichologė asistentė

Psichologo asistentė Roma Rimdžiūtė

Kontaktai

Kreiptis galima elektroniniais laiškais per Tamo arba r.rimdziute@gmail.com ir telefonu 868249617.

Iškilus klausimams  karantino metu rašykite(bet kada) ar skambinkite nuo 13.00 iki 17.00 val. (visomis dienomis išskyrus pirmadienį).

Išsilavinimas

Baigta Vilniaus Universiteto psichologijos studijų programa ir suteiktas bakalauro  kvalifikacinis laipsnis; studijuota VU magistrantūros studijų pedagoginės psichologijos 832 akademinių valandų ir 68 kreditų programa.

Darbo laikas
Darbo valandos – 30 val. per savaitę (0,75 etato).
2019/2020 m. m.

Valandos/

dienos

Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Kontaktinės 10-12 val.

13-15 val.

10-12 val.

13-15 val.

10-12 val.

13-15 val.

10-12 val.

13-14 val.

Nekontaktinės 8-10 val.

12-13 val.

15-16 val.

8-10 val.

12-13 val.

15-16 val.

8-10 val.

12-13 val.

15-16 val.

8-10 val.

12-13 val.

 


MOKYKLOS PSICHOLOGO ASISTENTO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

Mokyklos psichologo asistentas:

 1. bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
 2. inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
 3. dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 4. šviečia mokyklos bendruomenę mokinių bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos mokykloje problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir pan. klausimais;
 5. veda psichologijos pamokas;
 6. veda mokinių socialinių įgūdžių ugdymo grupes;
 7. atlieka aktualius mokykloje grupinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
 8. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 9. derina su mokyklos direktoriumi bei mokytojų taryba metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams;
 10. planuoja atliekamų darbų kiekį (krūvį) pagal savo turimų etatinių valandų mokykloje skaičių ir derina jį su mokyklos administracija;
 11. prevencinių programų, paskaitų rengimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo vietą ir laiką derina su mokyklos administracija.

Mokyklos psichologo asistentas atsako už korektišką gautų tyrimų duomenų panaudojimą, savo darbo kokybę bei mokinių saugumą savo darbo metu.

Psichologiniai patarimai

www.pvc.lt/lt/

Visi namuose: kaip (su)gyventi? Psichologų patarimai( video)

www.pvc.lt/lt/naujienos/567-visi-namuose-kaip-su-gyventi-psichologu-patarimai-video

Rekomendacijos darželinuko, pradinuko ir paauglio dienotvarkei.

www.pvc.lt/lt/naujienos/564-vaiku-dienotvarke-karantino-metu

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS SPECIALISTŲ NUOTOLINIŲ KONSULTACIJŲ GRAFIKAS Nuotolinės konsultacijos teikiamos elektroniniais laiškais, telefonu, Facebook, Hangout, Skype programėlėmis, nuotolinio mokymo(si) aplinka ZOOM. 

Inga Lukšaitė – Samaitienė konsultuoja:

 • Antradieniais – nuo 9 iki 13 val.;
 • Trečiadieniais – nuo 11 iki 13 val;
 • Penktadieniais – nuo 9 iki 13 val.

Kontaktai:el. paštas: luksaite.samaitiene@gmail.com tel.:+370 677 83524 (telefonu ir Viber programėle) Facebook profilis – Inga LS

Daina Lideikienė konsultuoja:

 • Trečiadieniais – nuo 13.00 val. iki 18.00 val.
 • Kontaktai:el. paštas: lidaina@gmail.com tel.:+370601 66922 (telefonu ir Viber programėle, skype) Facebook/messinger profilis – Daina Lideikienė.

Aušra Sakalienė konsultuoja:

 • Ketvirtadieniais nuo 10 val. iki 15 val. ir sutartu su esamais konsultuojamais asmenimis laiku.
 •  Kontaktai: Tel.: +370 614 41398 (telefonu) Skype, Facebook programėlių profilis -ausrasakaliene

Justina Vinickienė konsultuoja:

 • Pirmadieniais nuo 9.00 iki 12.00 ir sutartu su esamais konsultuojamais asmenimis laiku.
 • Kontaktai:Tel. +370 62418183 El. paštas: cepulytejustina@gmail.com

Vietos, kur tėvai gali rasti naudingos informacijos apie vaikams kylančius sunkumus, o vaikai – kreiptis reikalingos emocinės paramos.

 • draugiskasinternetas.lt – pati įvairiausia informacija vaikams, tėvams, mokyklų darbuotojams apie saugų elgesį internete, vykstančius renginius, mokymus, o taip pat – ir apie technines galimybes rūpintis vaikų saugumu internete.
 • auguinternete.lt – informacija tėvams, mokytojams ir tiems, kurie „auga“ internete.
 • svarusinternetas.lt – interneto „karštoji linija“, kurioje galima pranešti apie internete aptiktą netinkamą ar kitą žmogų žeidžiantį turinį.