Logopedas

LOGOPEDĖ-METODININKĖ RITA PADGURSKIENĖ

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis, specialiojo pedagogo – logopedo magistro kvalifikacinis laipsnis, aukštasis universitetinis edukologijos bakalauro laipsnis, aukštasis universitetinis vadybos magistro laipsnis.

Kontaktai: padgurskiene@yahoo.com, el. dienynas Tamo, tel. 868238248

Darbo laikas
Darbo valandos – 17,25 val. per savaitę (0,75 etato).
2020/2021 m. m.

DARBO LAIKAS

Pirmadienis 10.00 – 13.00 (11.00 – 12.00 nekontakt.)
Antradienis 10.00 – 13.50 (11.00 – 12.00 nekontakt.)
Trečiadienis 8.55 – 13.50
Ketvirtadienis nedirba
Penktadienis 10.00 – 13.50 (13.50 – 15.35 nekontakt)

Logopedės veikla

  • Logopedo pagalba teikiama vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Logopedo darbo tikslas – nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus ir juos šalinti.
  • Mokinių kalbos tyrimas – tai viena pagrindinių logopedo veiklos krypčių.
  • Logopedė išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį. Visapusiškai tiriama vaiko kalba (tartis, žodynas, gramatinė kalbos sandara, rišlioji kalba, rašymo ir skaitymo gebėjimai), nustatoma kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdis.
  • Progimnazijoje mokinių kalba tikrinama rugsėjo mėnesį, tiriama vaikų kalba, siekiant nustatyti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.

Logopedo pagalba teikiama, jei mokinys:

  • sunkiai reiškia mintis žodžiu: netaisyklingai taria kai kuriuos garsus, mikčioja;
  • ilgai rezga sakinį, ieško reikiamų žodžių, ir dėl to pasakojimai tampa nesklandūs, ar net jis pamiršta, ką norėjo pasakyti;
  • patiria sunkumų skaitydamas: sunkiai sujungia raides į skiemenį ir žodžius į sakinį;
  • nesupranta perskaityto teksto ir nesugeba atsakyti į klausimus;
  • patiria sunkumų rašydamas.

Mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų korekcija

Tiesioginis darbas su ugdytiniais vyksta logopedinių pratybų metu. Lankyti pratybas pirmenybė teikiama pradinių klasių mokiniams. Pratybas  vaikai lanko 2 kartus per savaitę. Pratybų metu  lavinamas artikuliacinis aparatas (liežuvis ir lūpos), smulkioji motorika, turtinimas vaikų žodynas naujais žodžiais, vaikai mokomi taisyklingai tarti garsus,  girdėti ir skirti garsus iš klausos, pažinti raideles, kalbėti gramatiškai taisyklingais sakinukais,  pasakoti, rašyti ir skaityti.

Logopedė dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje.

Tvarko logopedo dokumentaciją: sudaro individualias, grupines ir pogrupinės kalbos ir kalbėjimo sutrikimų šalinimo programas, pildo kalbos korteles, pildo pažymas dėl logopedinės pagalbos skyrimo, ruošia mokinių gebėjimų aprašus ir teikia logopedines išvadas Vaiko gerovės komisijai, vežant vaikus į PPT.

Konsultavimas ir pedagoginis švietimas:

Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų tėvelius, mokytojus.

Progimnazijos logopedė rengia individualias ir grupines konsultacijas dėl kalbos sutrikimų šalinimo, konsultuoja tėvas (globėjus, pedagogus; vykdo tėvų ( globėjų), pedagogų švietimą aktualiais vaikų kalbos ugdymo, kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimo klausimais.

Kvalifikacijos tobulinimas ir profesinis tobulėjimas

Progimnazijos logopedė susipažįsta su naujomis kalbos tyrimo bei korekcinio darbo metodikomis, išbando jų galimybes ir taiko jas savo darbe, turtina logopedinį kabinetą vaizdine metodine medžiaga. Aktyviai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo seminaruose.

Vietos, kur tėvai gali rasti naudingos informacijos apie vaikams kylančius sunkumus: www.logopedai.lt, www.pradinukai.lt , www.mudubudu.lt.

Erdvė vaiko žodyno turtinimui

Kiekvienas vaikas turi norų, svajonių, idėjų. Ar tai tampa kūnu, tai yra žodžiu? O šitai priklauso nuo mūsų, suaugusiųjų. Jei nors kartą pavarei vaiką neišklausydamas, bet sakydamas, kad tu užsiėmęs, dabar negali ar panašiai, tu negali būti tikras, kad kitą sykį jis į tave kreipsis. Jis ieškos kito pašnekovo, kito klausytojo ar patarėjo. Kokios to pasekmės būna , mes dažnai išgirstame, kai vaikai paauga: neprašo tėvų, pagalbos nepasipasakoja, nesitaria ir nesiklauso patarimų. Skaityti toliau…