Bendraujame ir ugdomės jaukioje, gražioje ir erdvioje progimnazijoje.

Gerbiame klasės draugus, mokytojus, darbuotojus, o patyčioms tariame – NE.