Balandis – autizmo supratimo mėnuo

Išugdytas ir visapusiškai integravęsis vaikas visuomenei atsiperka dešimtis ir šimtus kartų. Nepadėti  vaikams tada, kai tai padaryti įmanoma, yra labai neteisinga. Esama žmonių, kurie mėgsta būti vienumoje, jie kartais ypatingai domisi viena kuria nors tema ar sritimi, tačiau jiems sunkiau sekasi įsijausti į kito žmogaus būseną ir tinkamai bendrauti – dažnai jie apibūdinami kaip asmenys, vengiantys socialinio kontakto, išsiskiriantis savo ypatingu elgesiu, emocijomis.  Jeigu šie bruožai tokie ryškūs, kad stabdo vaiko vystymąsi, kalbame apie „autizmą“ – sudėtingą raidos sutrikimą. Žodis autizmas kilęs iš graikų kalbos „autos“ – pats, „izmas“ – orientacija. Raida sutrinka trijose veiklos srityse: socialinės sąveikos, verbalinės ir neverbalinės komunikacijos bei elgesio. Autizmo bruožų turintys žmonės kitaip suvokia aplinką. Šių sutrikimų turinčių vaikų ugdymas kelia nemažai iššūkių jų tėveliams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams.  Nuo 2007 m. Jungtinių Tautų organizacija paskelbė balandžio 2 dieną Tarptautine Autizmo supratimo diena.  Ta proga progimnazijoje pradinių klasių metodinio būrelio mokytojoms  progimnazijos specialioji pedagogė  Audronė skaitė pranešimą „Autizmo spektro sutrikimus turinčių mokinių atpažinimas ir ugdymo gairės mokykloje“. Specialioji pedagogė priminė autizmo sampratą, akcentavo, kad svarbu suvokti ir priimti, kad autizmo spektro sutrikimas – tai ne liga, tai kitoks aplinkos suvokimas, bendravimas, elgesys. Buvo kalbėta apie mokytojų, mokyklos bendruomenės svarbą gilinti savo kompetencijas šioje srityje. Pirmiausia, buvo akcentuota, kad reikia pradėti nuo šių mokinių supratimo, pripažinimo, santykių užmezgimo. Pradinių klasių mokytojos, pavaduotoja ugdymui Jolanta bei švietimo pagalbos specialistė diskutavo apie ASS (autizmo spektro sutrikimų) turinčių mokinių komunikavimo, bendravimo, socialinių įgūdžių ypatumus, išklausė rekomendacijas dėl šių mokinių ugdymo gairių, galimybių progimnazijoje, sužinojo, kur galima ieškoti daugiau informacijos apie šiuos mokinius, pagalbos būdus, specialiąsias mokymosi priemones. Buvo pasidžiaugta, kad kai kurios mokytojos dalyvauja Joniškio r. švietimo centro organizuojamuose seminaruose bei siekia įgyti žinių bei praktinių gebėjimų dirbti su autizmo spektro sutrikimą turinčiais mokiniais. Pradinių klasių mokytojos pasidalijo savo patirtimi ir įžvalgomis, padiskutavo apie galimybes ugdyti mokykloje ypatingus mokinius. Buvo vieningai nuspręsta, kad mokytojos nori vykti pasisemti gerosios patirties į kitas mokyklas, turinčias patirtį darbe su autizmo spektro mokiniais, taip pat toliau gilins savo žinias, kompetencijas darbui su ypatingaisiais mokiniais.

Specialioji pedagogė Audronė