Aštuntokų susitikimas su dailininku – tapytoju

Gruodžio 5 dieną, trečiadienį, šeštos ir septintos pamokų metu M. Slančiausko progimnazijoje dailės kabinete svečiavosi ir aštuntokams vedė dailės pamoką Šiaulių Universiteto Menų fakulteto profesorius, prodekanas, dailininkas – tapytojas RIČIARDAS GARBAČIAUSKAS (pagal projektą iš bendrai finansuojamo Europos fondo lėšų – AKIM „Aukštos kultūros impulsai mokykloms 8-12 klasėms“).
Pamokos pradžioje dailininkas papasakojo mokiniams apie dailininko – tapytojo profesiją, dailininko darbų įvairoves, bei jų subtilybes. Mokiniai turėjo galimybę apžiūrėti paties dailininko sukurtus darbus. Po to mokiniams buvo pasiūlyta patiems „paragauti dailininko duonos“ ir nupiešti … dangų. Su dideliu entuziazmu visi ėmėsi darbo. Piešimo metu dailininkas negailėjo patarimų ir pagyrimų visiems piešiantiems. Pamokos pabaigoje dailininkas pakomentavo nupieštus darbus ir pasidžiaugė aktyviu dalyvavimu pamokoje, bei įdomia mokinių fantazija išlieta popieriuje.