Antrokų pamokos kitoje aplinkoje

Kasdien vis labiau ir labiau stiprėjantis dėmesys kultūriniam sąmoningumui ir raiškai verčia nuolat ieškoti priemonių, kaip vaikus sudominti įvairiais kultūriniais dalykais. Džiugu, kad pradinukai jau gali pasinaudoti Kultūros paso teikiamomis galimybėmis. Rezultatas pasinaudojus – stiprinamos mokinių nuostatos ir įgyjama nauja patirtis, kuri praverčia visame ugdymo procese.

Spalio 26 dieną 2b klasės mokiniams (mokyt. J. Bytautienė) pamokos, naudojantis Kultūros pasu, vyko Šiauliuose. Integruotą pasaulio pažinimo ir matematikos pamoką – edukaciją vaikams vedė mokytojos Šiaulių Išmaniojoje mokykloje. Vaikai susipažino su planetomis, virtualiai ištyrinėjo kosmosą ir jo ryšį su Žeme. Sukonstravo kosminį robotą ir jį „skraidino“. Darbas vyko grupėse, pasitariant ir padedant vienas kitam. Pamokos pabaigoje vaikai atliko 10 klausimų testą ir gavo pažymėjimus. Kadangi diena pasitaikė saulėta ir labai graži, tai kūno kultūros pamoka vyko prie Talkšos ežero.

Vaikai grįžo daug sužinoję ir laimingi, nes tą dieną mokėsi kitaip…