Anglų kalbos rajoninė olimpiada

Gegužės 3 d. vyko 7-8 klasių anglų kalbos rajoninė olimpiada. Dalyvavo mokiniai iš Mato Slančiausko progimnazijos, Žagarės ir Skaistgirio gimnazijų, „Saulės“ pagrindinės mokyklos. M. Slančiausko progimnaziją atstovavo Aušrinė Katiliavaitė 8A (mokytoja Simona Jacienė), Aistė Vaitekūnaitė (mokytoja Laimutė Kurauskienė), Beatričė Kozmianaitė 8B, Aida Gailiūnaitė 8B, Aleksandra Viečaitė 7A (mokytoja Jolanta Šiurnienė). Mokiniai atliko klausymo, skaitymo, kalbos vartojimo ir rašymo testus bei kalbėjo pagal bendrųjų programų temas. Susumavus rezultatus trečiąją vieta rajone užėmė Aistė Vaitekūnatė. Sveikinimai!