Adventinė edukacija: „Kalėdaičių gamyba. Kūčių tradicijos“

Advento metu naujai atidarytame Joniškio Parapijos pastoraciniame centre vyko edukacija, kurią vedė Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos vienuolė sesuo Regina Teresiūtė iš Šiluvos. Edukacijoje dalyvavo visų Joniškio rajono mokyklų tikybos mokytojai su savo mokinukų grupelėmis. Mokiniai ir mokytojai stebėjo ir patys išsikepė po  Kūčių stalo simbolį – Kalėdaitį. Vienuolė vaizdžiai pasakojo ir demonstravo senovinį kalėdaičių kepimo įrankį. Visi galėjo jį paliesti ir išbandyti. Pirmąjį Advento sekmadienį visi vaikų iškepti kalėdaičiai buvo pašventinti bažnyčioje. Namo vaikai parsinešė simbolinę Kūčių stalo Plotkelę.