Ačiū už šaunų festivalį

soksPenktadienį Joniškio kultūros centras skambėjo nuo vaikų klegesio. Į tarptautinį moksleivių liaudiškų šokių festivalį „Šoks vaikučiai šokinį“ sugužėjo net 320 jaunųjų šokėjų. Linksmą lietuvišką polką keitė įdomūs ir gražūs latvių liaudies šokiai bei spalvingi ir trankūs kitų pasaulio tautų šokiai. Žiūrovai buvo sužavėti puikia kolektyvų šokio technika, menine raiška bei spalvingais rūbais. Festivalį pradžiugino ir popchoro „Pasakėlė“ jaunieji dainininkai.

Ačiū visiems šokėjams, kolektyvo „Kibirkštėlė“ vadovei Sandrai Paulavičienei už padovanotą didelį džiaugsmą. Taip pat dėkojame mokytojoms Virginijai Pučkuvienei, Danutei Klausienei, Jekaterinai Aleksandravičienei, Gitanai Stagienei, Edmundui Tamašauskui, raštvedei Ritai Petraitienei bei mokyklos ūkio dalies darbuotojams padėjusiems surengti gražią šventę  šokėjams, tėvams, visai Joniškio bendruomenei.

Linkime „Kibirkštėlei“ ir toliau kibirkščiuoti, degti, nenurimti ir ateityje džiuginti nepamirštamais renginiais.