6 klasių anglų kalbos olimpiada

M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je įvy­ko rajo­ni­nė 6 kla­sių ang­lų kal­bos olim­pia­da. 1-os vie­tos lai­mė­to­ja tapo 6b kl. moki­nė Andrė­ja Vai­te­kū­nai­tė (moky­to­ja Lai­mu­tė Kurau­skie­nė). Džiau­gia­mės ir svei­ki­na­me nuga­lė­to­ją bei jos moky­to­ją.