Spalio 5-ąją žingeidžiųjų 5a klasės mokinių laukė netikėtas siurprizas – matematikos mokytoja Kristina Jačunskienė juos pasveikino angliškai ir pateikė anglų kalba paruoštas natūraliųjų skaičių sudėties, atimties, daugybos ir dalybos užduotis. Penktokai dalyvavo integruotoje anglų kalbos ir matematikos pamokoje. Per anglų kalbos pamoką, kartu su mokytoja Laima Kurauskiene, mokiniai kartojo matematinių terminų žodyną, kurį pritaikė matematikos pamokoje. Integruotos pamokos- puiki galimybe atskleisti ne tik vaikų, bet ir mokytojų kūrybiškumą. Penktokai pamoka liko patenkinti, todėl tokių pamokų sutarėme turėti ir ateityje.