4A klasės mokiniai per lietuvių kalbos pamokas susipažįsta su lietuvių literatūros autoriais: Martynu Mažvydu, Kristijonu Donelaičiu ir Antanu Baranausku. Mokytoja Janina Liandzbergienė sugalvojo žaismingiau pažvelgti į Antano Baranausko kūrinį „Anykščių šilelis“ ir su mokiniais nupiešė įvairiausių iliustracijų bei sukūrė filmuką.