Nuo­šir­džiai dėko­ja­me mūsų pro­gim­na­zi­jos rėmė­jams Anže­lai ir Kęs­tu­čiui Bei­no­ra­vi­čiams, pado­va­no­ju­siems naš­lai­čių. Jos džiu­gins kiek­vie­ną, aplan­kan­tį mokyk­los kie­mą.