Visi 1–8 kla­sių mokyk­los talen­tų šou „Ir aš galiu“ daly­viai už drą­są, kūry­biš­ku­mą ir ini­cia­ty­vu­mą buvo pas­ka­tin­ti išvy­ka į Pasva­lio basei­ną. Kad talen­tai skleis­tų­si čia — Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je!