Džiaugs­min­gai pasi­tin­ka­me grį­žu­sią moky­to­ją Simo­ną Jacie­nę iš Mei­lės Luk­šie­nės apdo­va­no­ji­mų cere­mo­ni­jos.