„Z karta pristato“

„Z karta pristato“ – anglų kalbos pamokų ciklas 8b klasėje, kuris tęsėsi visą vasario mėnesį. Tai šiuolaikinių pamokų pavyzdys ir ugdymo karjerai programos dalis.

Pamokas vedė, užduotis ruošė patys mokiniai. Svarbiausias tokių pamokų tikslas – būtinai panaudoti naujausias technologijas: telefono ar kompiuterio programėles, kurias taip mėgsta Z karta. Pamokų metu populiariausia buvo Kahoot programėlė, taip pat naudotos Padlet, YouTube, Liveworksheets, Wordwall, Classroomscreen, Surveymonkey, Random name picker ir kt. programėlės.
Jaunieji mokytojai susipažino ir su pamokos vedimo metodika: grupinio darbo organizavimu, individualiu aiškinimu, užduočių diferencijavimu, savarankišku darbu, refleksiją ir įsivertinimu.

Mokiniai įgijo mokėjimo mokytis, pažinimo, komunikavimo užsienio kalba, IKT taikymo, asmenines kompetencijas.

Dėkoju savo vaikams už darbą ir dar kartą patvirtinu, kad Jūs pateisinote 5-oje klasėje gautą nerealiukų vardą.

P.S. tokių pamokų refleksiją – ką mano patys vaikai… 

Auklėtoja Laima Kurauskienė

ATĖNEI – 3 vieta regioniniame meninio skaitymo konkurse!

SVEIKINAME!

Baigiantis moksleivių atostogomas, šeštadienį, Panevėžyje vyko meninio skaitymo konkurso regioninis etapas. Jame dalyvavo mūsų progimnazijos 6a klasės mokinė Atėnė Jeneliūnaitė (Užėmusi 1 vietą rajono konkurse ji iškovojo teisę atstovauti Joniškiui kitame etape). Susirinko moksleiviai ir iš Kupiškio, Pasvalio, Pakruojo, Radviliškio, Kelmės, Biržų, Akmenės, Šiaulių, Panevėžio rajonų ir Panevėžio miesto – patys geriausi skaitovai. Atėnė skaitė ištrauką iš Vytauto V. Landsbergio knygos „Arklio Dominyko meilė“. Džiaugiuosi, kad Atėnės pasirodymas vertinimo komisijos buvo pastebėtas – skirta 3 vieta. Buvo įvertinta mergaitės sceninė laikysena, aiški, taisyklinga kalba, išraiškingumas, geras tekstas.

Visi dalyviai buvo dosniai apdovanoti. Esu dėkinga Panevėžio miesto  Švietimo ir jaunimo reikalų skyriui  ir Juozo Miltinio gimnazijai už šiltą priėmimą, puikų organizacinį darbą ir dovanas, kurias gavo ir mokiniai, ir mokytojai. Smagu, kad ir 9-12 klasių grupėje Joniškiui atstovavusi Elvina iš Žagarės gimnazijos taip pat užėmė 3 vietą. Taigi mums šįmet gerai sekėsi konkurse, todėl manau, kad  šios mokinės jau motyvuotos, kitąmet vėl norės dalyvauti meninio  skaitymo šventėje. Būtent taip vadino konkursą vertinimo komisijos pirmininkė dr. D. Vaigauskaitė. Visada siekiu, kad ne vienas ar du, o daugiau mokinių dalyvautų mokyklos meninio skaitymo konkurse. Tai pirmiausia yra šventė – klausytis vaikų aiškaus gražaus lietuviško žodžio, taisyklingos tarties, rišlaus teksto minties perteikimo, savitos meninio teksto interpretacijos.

Dar kartą sveikinu Atėnę ir linkiu sėkmės būsimuose konkursuose.

Lietuvių kalbos mokytoja Rima Dominaitė