M. Slan­čiaus­ko bend­ruo­me­nės nariai mini Lie­tu­vos vals­ty­bės atkū­ri­mo die­ną.