Respublikinėje mokinių ir mokytojų konferencijoje „Viešojo kalbėjimo įgūdžių tobulinimas: kelionių įspūdžiai“ sėkmingai sudalyvavo ir angliškai savo projektus pristatė 5a kl. mok. S. Lukošiūnaitė, 5b kl. mok. G. Natraitė, S. Tamašauskaitė, S. Veikalaitė, E. Vilmanaitė, 6a kl. mok. E. Paulikaitė, L. Kupčikaitė (mokyt. J. Šiurnienė), 7a kl. mok. A. Bučnytė (mokyt. S. Jacienė), rusiškai – 7b kl. mok. A. Karbauskytė (mokyt. J. Aleksandravičienė), lietuviškai – 6b kl. mok. A. Bulytė, A. Danielė (mokyt. A. Jonaitienė).

Dalyvės ugdėsi viešojo kalbėjimo įgūdžius, plėtojosi saviraišką, papasakojo savo ir išgirdo kitų bendraamžių kelionių įspūdžius.

Kovo 11 – ąją švęsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetį. Mato Slančiausko progimnazija šią sukaktį pasitinka ypatingai, nes čia mokėsi ir tuometinę 3-ąją vidurinę mokyklą  baigė vienintelis iš Joniškio kilęs Nepriklausomybės Akto signataras – a. a. Gintaras Ramonas. Džiaugiamės mokytojos Jurgitos Matulienės surinkta archyvine medžiaga apie jauniausiąjį nepriklausomos valstybės Akto paskelbėją ir kreipiamės į buvusius Gintaro bendraklasius, artimuosius, miestelėnus, visus jį pažinojusius, prašydami pasidalinti turima medžiaga. Gal kas turite išsaugoję nuotraukų, jo rašytų atvirukų, dokumentų ar kitų daiktų? Maloniai prašome atnešti į progimnaziją ar susisiekti nurodytu telefonu: 8 612 63168. Pasitikime Lietuvos nepriklausomybės 30 – metį, prisimindami žymius kraštiečius!