2020 METŲ KALENDORIUS

Mokyk­lo­je jūsų lau­kia moki­nių ir moky­to­jų kūry­bi­niais dar­bais iliust­ruo­tas MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOS 2020 METŲ KALENDORIUS! Kvie­čia­me įsi­gy­ti!