Sportiškiausios klasės

Po rung­ty­nių, esta­fe­čių, žai­di­mų išrink­tos spor­tiš­kiau­sios kla­sės:
  • 5–6 kl. gru­pė­je spor­tiš­kiau­sia kla­sė - 6a.
  • 7–8 kl. gru­pė­je spor­tiš­kiau­sia - 7a.
  • Šių kla­sių moki­niai po Kalė­di­nio kar­na­va­lo gavo po ska­nų pri­zą.
Ver­ti­ni­mo komi­si­ja išrin­ko “Kalė­di­nės pasa­kos” kla­sę — 7b. Šiai kla­sei taip pat ati­te­ko gar­dus pri­zas.