18-oji respublikinė konferencija „Aplinka ir žmogus“

17 d. įvyko Mato Slančiausko progimnazijos respublikinė konferencija „Aplinka ir žmogus“. Konferencijoje dalyvavo jaunieji tyrėjai iš Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos, „Aušros“ gimnazijos, „Saulės“ pagrindinės mokyklos, Skaistgirio gimnazijos, Žagarės gimnazijos, Anykščių rajono Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos, Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos, Vilniaus Gabijos progimnazijos. Buvo pristatyti 24 tiriamieji darbai.

Džiaugiamės mūsų progimnazijos pranešimų įvairove ir gausa. Pranešimus pristatė:
• Ar galima pakeisti gėlių spalvą?
Kamilė Bėčiūtė 2b kl., Aistė Jonauskaitė 4a kl.
Joniškio Mato Slančiausko progimnazija
Darbo vadovės Lina Pilipavičienė, Danutė Klausienė
• Kaip keliauja kroviniai?
Joris Rimkus, Tomas Rudis 2a kl.
Joniškio Mato Slančiausko progimnazija
Darbo vadovės Asta Radžvilienė, Janina
Liandzbergienė
• Vaistažolių darželis.
Augustas Kasparas, Germanas Bernotas 3a kl.
Joniškio Mato Slančiausko progimnazija
Darbo vadovė Jurgita Matulienė
• Sportuoja ir vaikai, ir robotai.
Saulė Budžytė, Viestartas Bitaitis 4a kl.
Joniškio Mato Slančiausko progimnazija
Darbo vadovės Asta Radžvilienė, Danutė Klausienė
• Ir paukščiai turi namus.
Karolina Jasiūnaitė, Jonė Žėbrauskaitė 4b kl.
Joniškio Mato Slančiausko progimnazija
Darbo vadovė Ugnė Vaineikienė

Didelį įspūdį paliko pranešimų įvairovė, stiprūs, įtraukūs tiriamieji, praktiniai darbai, jų pristatymas.
Vyko biologijos, chemijos, fizikos, IKT, istorijos ir kitų dalykų integracija.
Dėkojame mokiniams, juos ruošusiems mokytojams, mokyklos administracijai, raštvedei Gitanai Stagienei, konferencijos organizatoriams Ingai Misiuvienei, Danutei Klausienei, Linai Pilipavičienei, Tomui Jankauskui.