Štai kaip visi, įžen­gę į mokyk­lą, buvo sutik­ti per mokyk­los gim­ta­die­nį.