Štai kaip visi, įžengę į mokyklą, buvo sutikti per mokyklos gimtadienį.