Veiklos planas

2018 METŲ VASARIO VEIKLOS PLANAS MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOJE

Eil. nr. Veikla Data Atsakingas
1. Mokytojų tarybos posėdis 01 Progimnazijos vadovai
2. Darbo grupės dėl mokyklos 40 metų gimtadienio, pasitarimas 07 Progimnazijos vadovai
3. VGK posėdis 08 Jurgita Katiliavienė, socialinė pedagogė, VGK pirmininkė
4. Prevencinės programos „Gyvai“ vykdymas – išvyka į mokymus Kaune 07 Jurgita Katiliavienė, socialinė pedagogė
5. Progimnazijos pirmų klasių mokinių šimtadienis  Jolanta Bytautienė,  Dalia Marcinkevičienė, pirmų klasių mokytojos.
6. Padėkos rytmetis 1-4 klasių mokiniams už puikius I pusmečio rezultatus 09 Progimnazijos vadovai
7. Projektas „Grįžtu į savo mokyklą“. Susitikimas su buvusia mokyklos mokine Aušra Petrauskaite 09 Jolanta Šiurnienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, Gitana Svytienė, ugdymo karjerai koordinatorė
8. Mokinių išvyka į Vinių pagal projektą „Neformaliojo vaikų švietimo veikla“ 09 Tomas Jankauskas,  fizikos – informacinių technologijų mokytojas
9. Projektas „Mano trispalvė“ vykdymas progimnazijoje 12 1-4 klasių mokytojos, 5-8 klasių auklėtojos
10. Lietuvos atkūrimo 100 metų gimtadienį pasitinkant . Pilietinio ugdymo pamoką progimnazijos 8 klasių mokiniams veda seimo narys Arūnas Gumuliauskas. 12 Progimnazijos vadovai
11. Pradinių klasių mokiniai pasitinka šalies atkūrimo 100 metų sukaktį. Poezijos popietė. Derinama Dalia Marcinkevičienė, Ugnė Vaineikienė, pradinio ugdymo mokytojos.
12. Pamoka  5-6 klasių mokiniams ir 7-8 klasių mokiniams „40 klausimų Lietuvai apie Lietuvą“. 14 Vaida Dundulienė, geografijos mokytoja,

Rita Ivaškevičienė, istorijos mokytoja

13.. Mokinių išvyka pagal projektą  „Neformaliojo vaikų švietimo veikla“. 15 Asta Radžvilienė, fizikos mokytoja
14.. Grupė 5 klasių mokinių dalyvauja projekte Šiauliuose  „Dainuokime Lietuvai“. 15 Virginija Pučkuvienė, muzikos mokytoja
15.. Ketvirtų klasių mokiniai dalyvauja pasiekimų patikrinimo diagnostiniuose tyrimuose TIMSS 21-22 ? Danutė Klausienė, Lina Pilipavičienė, ketvirtų klasių mokytojos, progimnazijos vadovai.
16. Mokinių dalyvavimas istorijos Kengūroje 27 Progimnazijos vadovai
17. Gamtos pažinimas. Edukacinę parodą pristato Palangos zoologijos sodo atstovai. 28 Progimnazijos vadovai
18. Pranešimas 6b klasės mokiniams „Emocinis intelektas“. Derinama Audronė Vadakojienė, specialioji pedagogė
19. Savaitė „Mes mokomės Mato Slančiausko vardo progimnazijoje“ Derinama Lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė