Veiklos planas

2018 METŲ GEGUŽĖS VEIKLOS PLANAS MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOJE

Eil.nr Veiklos įvardijimas Data Atsakingi
1 NMPP. Skaitymas 2 ir 4 klasių mokiniams. 02 V.Zigmantienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.
2 Rajono šeštų klasių mokinių rusų kalbos olimpiada progimnazijoje. 03 J.Aleksandravičienė, rusų kalbos mokytoja.
3 Anglų kalbos valstybinio egzamino vykdytojų grupės instruktažas. 03 V.Zigmantienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.
4 NMPP. Rašymas antrų klasių mokiniams

NMPP. Pasaulio pažinimas ketvirtų klasių mokiniams.

04 V.Zigmantienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
5 Anglų kalbos valstybinio brandos rgzamino vykdymas progimnazijoje. 05 J.Šiurnienė, V.Zigmantienė, direktorės pavaduotojos ugdymui.
6 Pradinių klasių mokinių renginių ciklas „Pavasariniai žiedai Motinos dienai“. 8-11 dienomis Pradinių klasių mokytojos, J.Šiurnienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.
7 Tarptautinis vaikų šokių festivalis „Šoks vaikučiai šokinį“. 11 S.Paulavičienė, šokių mokytoja, J.Šiurnienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.
8 Progimnazijos mokytojų kolektyvo edukacinė pažintinė išvyka į Anykščius. Pažinkime Lietuvą. 12 Progimnazijos taryba
9 Mokyklinių uniformų užsakymo diena progimnazijoje. 14 Klasių auklėtojos, J.Šiurnienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.
10 Kultūrinės pažintinės išvykos Išvykų laikas derinamas Klasių auklėtojos, V.Zigmantienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.
11 Progimnazijos tarybos pasitarimas. Derinama D.Marcinkevičienė, progimnazijos tarybos pirmininkė.
12 Progimnazijos Metodinės tarybos pasitarimas dėl 2018-2019m.m ugdymo plano. Derinama V.Zigmantienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.
13 Būsimi pirmokai ir jų tėveliai susipažįsta su ugdymusi progimnazijoje. 17 D.Klausiene, U.Vaineikienė, ketvirtų klasių mokytojos, J.Šiurnienė,V.Zigmantienė, direktorės pavaduotojos ugdymui.
14 Fizikos valstybinis brandos egzaminas progimnazijoje. 19 J.Šiurnienė, V.Zigmantienė, direktorės pavaduotojos ugdymui.
15 Klasių auklėtojų metodinės grupės išvyka į Kėdainių „Šviesiąją“ gimnaziją 25 A.Jonaitienė, klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė.
29 Lietuvių kalbos mokytojos A.Jonaitienės knygos „Smiltė“ pristatymo popietė progimnazijoje. 28 A.Jonaitienė,lietuvių kalbos mokytoja
16 1-4 klasių mokinių šventė „Mano sėkmė- mūsų sekmė“. 30 Pradinių klasių mokytojos,J.Šiurnienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.
17 Mokytojų tarybos posėdis „Dėl 1-3 klasių mokinių kėlimo į aukštesnę klasę ir pradinio ugdymo pažymėjimų išdavimo“. 30 V.Zigmantienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.
18 Kultūrinė-pažintinė veikla pradinių klasių mokiniams „Pasitikime aušrą kartu“ Derinama Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė
19 Mokytojų pedagoginio darbo krūvio pasiskirstymo 2018-2019 m. projektas. 15-30 dienomis V.Zigmantienė, J.šiurnienė, direktorės pavaduotojos ugdymui
20 NMPP taisytų darbų taškų suvedimas į DIVEMO sistemą. 7-15 dienomis V.Zigmantienė, J.šiurnienė, direktorės pavaduotojos ugdymui