Veiklos planas

2017 METŲ RUGSĖJO VEIKLOS PLANAS MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOJE

Eil. nr. Veiklos įvardijimas Laikas Atsakingas
1. Mokytojų tarybos posėdis 08-31 V.Zigmantienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Mokslo ir žinių diena 09-01 J.šiurnienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
3. Būkime saugūs kelyje. Pradinių klasių mokinių susitikimas su AMSIU 09-05 J. Katiliavienė, socialinė pedagogė
4. Klasių auklėtojų metodinės grupės pasitarimas 09- 07 A.Jonaitienė klasių auklėtojų metodinės grupės  pirmininkė
5. Košės valgymas kviečia į draugišką bendravimą 09-18 Pirmokų mokytojos
6. Sveikatingumo akcija „Apibėkime aplink mokyklą“ 09- 11-15 dienomis I.Katinienė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė
7. Metodinių grupių pasitarimai 09- 4-20 dienomis Metodinių grupių pirmininkai
8. Dalykų ilgalaikių planų koregavimas, aptarimas metodinėse grupėse ir pateikimas progimnazijos vadovams 09 -4-20 dienomis Dalykų mokytojai
9. Administracijos pasitarimai Kiekvieną pirmadienį Progimnazijos vadovai
10. Progimnazijos veiklos programos rengimas Rugsėjo mėnesį Darbo grupė
11. Progimnazijos VGK plano rengimas Rugsėjo mėnesį J. Katiliavienė, VGK pirmininkė
12. Mokinių pavežėjimo sąrašų sudarymas, derinimas su švietimo, sporto ir kultūros skyriumi Iki 09 –20 J.Katiliavienė, socialinė pedagogė
13. Mokytojų pedagoginio krūvio pasiskirstymo, tarifikacijos rengimas ir pristatymas švietimo, sporto ir kultūros skyriui Iki 09-20 V.Zigmantienė direktorės pavaduotoja ugdymui, I.Kanapienė vyr.buhalterė
14. Europos kalbų diena 09-26 Kalbų mokytojų metodinės grupės