Strateginis planas

Joniš­kio Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zi­jos 2014–2017 metų stra­te­gi­nio plano pirmi trys puslapiai:

Pastaba: visas pla­nas yra mokyk­los skaitykloje.