Metinė veikla

1. Mokytojų tarybos posėdžiai Mato Slančiausko progimnazijoje 2016-2017 m. m.
2. Gabių mokinių veikla.
3.
Progimnazijos veiklos uždaviniai 2016-2017 mokslo metams:

  • 1 uždavinys. Užtikrinti ugdymo, pamokos planavimo, mokinių pažangos ir pasiekimų kokybę, atsižvelgiant į skirtingus mokinių gebėjimus.
  • 2 uždavinys. Plėtoti vertybinių nuostatų ugdymą, formuojant veiklią, kūrybingą, draugišką ir pilietišką asmenybę.
  • 3 uždavinys. Kurti šiuolaikišką, estetišką, saugią ugdymo ir ugdymosi aplinką, kuri tenkintų progimnazijos bendruomenės poreikius.