Metinė veikla

1. VEIKLOS UŽDAVINIAI 2017-2018 M.M.
2. POSĖDŽIAI
3. GABIŲ VAIKŲ UGDYMAS

  • 1 uždavinys. Užtikrinti ugdymo, pamokos planavimo, mokinių pažangos ir pasiekimų kokybę, atsižvelgiant į skirtingus mokinių gebėjimus.
  • 2 uždavinys. Plėtoti vertybinių nuostatų ugdymą, formuojant veiklią, kūrybingą, draugišką ir pilietišką asmenybę.
  • 3 uždavinys. Kurti šiuolaikišką, estetišką, saugią ugdymo ir ugdymosi aplinką, kuri tenkintų progimnazijos bendruomenės poreikius.