Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius  
2017 m.
 I ket.,
suma €
2017 m.
 II ket.,
suma €
 2017 m. III ket.,
suma €
 2017 m. IV ket.,
suma €

PROGIMNAZIJOS VADOVAI

Progimnazijos direktorius 1 1096 1096
Progimnazijos direktoriaus pavaduotojos 2 849 914 929 800
Progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 677 639 645 639

PEDAGOGAI

Mokytojai 34 663 643 596 580
Bibliotekininkė 1 574 545 562 574
Specialioji pedagogė 1 695 675 650
Socialinė pedagogė 1 561 563 552 561
Logopedė 1 691 722 700 705
Psichologė 1 549 551 539 549

DARBUOTOJAI DIRBANTYS PAGAL DARBO SUTARTIS

Vyr. buhalterė 1 822 822 856 861
Buhalterė 1 456 456 453 456
Personalo specialistė 1 443 443 443 443
Raštvedė 1 417 417 417 417
Informacinių technologijų specialistas 1 313 313 313 313
Vyr. virėja 1 430 430 430
Virėjos 3 404 400 424 390
Valytojos 8 380 380 369 380
Vairuotojas 1 404 404 391 404
Elektrikas 1 100 100 100 100
Darbininkai, sargai 3 380 380 380 380