Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas
Darbuotojų skaičius
2016 m. IV ketvirtis,  suma €
PROGIMNAZIJOS VADOVAI
Progimnazijos direktorius
1
1096,95
Progimnazijos direktoriaus pavaduotojos
2
688,21
Progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
1
568,00
PEDAGOGAI
   
Mokytojai
35
623,29
Bibliotekininkės
1
573,32
Spec. pedagogė
1
704,25
Socialinė pedagogė
1
380,00
Logopedė
1
678,00
Psichologė
1
553,00
DARBUOTOJAI DIRBANTYS PAGAL DARBO SUTARTIS
 
Buhalterės
2
521,85
Raštvedė
1
380,00
Informacinių technologijų specialistas
1
500,00
Virėjos
5
380,00
Valytojos
8
372,78
Salės prižiūrėtojas
1
275,96
Vairuotojas
1
380,00
Elektrikas
1
155,00
Darbininkai, sargai
3
380,00