Progimnazijos taryba

Tarybos pirmininkė
Dalia Marcinkevičienė

Tarybos nariai

Mokytojai: Janina Dauparienė, Inga Misiuvienė, Janina Liandzbergienė, Gitana Svytienė.

Tėvai: Jūratė Buivydienė, Vaidutė Dundulienė, Danguolė Tautvaišienė, Virgita Tuminienė, Lina Vyšniauskaitė.

Mokiniai: Beatričę Kozmianaitė (mokinių tarybos pirmininkė), Brigita Budreckaitė, Andrėja Jeneliūnaitė, Ieva Misiūtė