Mokytojų sąrašas

Eil. Nr.

    Pavardė Vardas

Turimos pareigos

1 Zigmantienė Violeta Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, einanti direktorės pareigas
2 Šiurnienė Jolanta Direktoriaus pavaduotoja ugdymui; anglų k. vyr. mokytoja
3 Aleknavičienė Lina Matematikos mokytoja metodininkė, 8b kl. auklėtoja
4 Aleksandravičienė Jekaterina Rusų k. mokytoja metodininkė; 6a kl. auklėtoja
5 Bytauienė Jolanta Pradinių kl. mokytoja metodininkė, 1b kl. mokytoja
6 Dauparienė Janina Matematikos mokytoja metodininkė; 5a kl/ auklėtoja
7 Dominaitė Rima Lietuvių k. vyr. mokytoja
8 Dundulienė Vaidutė Geografijos vyr. mokytoja, 7b kl. auklėtoja
9 Filatovienė Aušra Chemijos vyr. mokytoja
10 Ivaškevičienė Rita Istorijos vyr. mokytoja
11 Jacienė Simona Anglų k. vyr. mokytoja, 5b kl. auklėtoja
12 Jankauskas Tomas Fizikos ir IT vyr.  mokytojas
13 Jonaitienė Alina Lietuvių k. vyr.  mokytoja, 8a kl. auklėtoja
14 Katinienė Irena Pradinių kl. mokytoja metodininkė, 3a kl. mokytoja
15 Katiliavienė Jurgita Socialinė pedagogė
16 Klausienė Danutė Pradinių kl. mokytoja metodininkė, 4a kl. mokytoja
17 Kurauskienė Laimutė Anglų k.  mokytoja metodininkė; 6b kl. auklėtoja
18 Kuizinienė Raimonda Mokytoja padėjėja
19 Liandzbergienė Janina Pradinių kl. mokytoja metodininkė, 2a kl. mokytoja
20 Marcinkevičienė Dalia Pradinių kl. mokytoja metodininkė, 1a kl. mokytoja
21 Matulienė Jurgita Pradinių kl. mokytoja metodininkė, 3b kl. mokytoja
22 Misiuvienė Inga Biologijos mokytoja metodininkė, 8a  kl. auklėtoja
23 Padgurskienė Rita Logopedė metodininkė
24 Paulavičienė Sandra Šokių mokytoja metodininkė
25 Pilipavičienė Lina Pradinių kl. mokytoja metodininkė, 2b kl. mokytoja
26 Pučkuvienė Virginija Muzikos  vyr. mokytoja
27 Radžvilienė Asta Fizikos ir IT  mokytoja metodininkė
28 Rimdžiūtė Roma Psichologijos atestuota mokytoja
29 Slavickienė Violeta Dailės mokytoja metodininkė
30 Stagienė Gitana Technologijų vyr.  mokytoja
31 Svytienė Gitana Etikos mokytoja; bibliotekininkė
32 Tamašauskas Edmundas Technologijų vyr. mokytojas
33 Vaineikienė Ugnė Pradinių kl. mokytoja metodininkė, 4b kl. mokytoja
34 Veikalas Petras Kūno k. mokytojas metodininkas
35 Žarkauskaitė Edita Tikybos atestuota mokytoja