Mokytojų sąrašas

Eil. Nr.

    Pavardė Vardas

Turimos pareigos

1 Zigmantienė Violeta Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, einanti direktorės pareigas, matematikos vyr. mokytoja
2 Šiurnienė Jolanta Direktoriaus pavaduotoja ugdymui; anglų k. mokytoja metodininkė
3 Aleknavičienė Lina Matematikos mokytoja metodininkė, 5a kl. auklėtoja
4 Aleksandravičienė Jekaterina Rusų k. mokytoja metodininkė; 7a kl. auklėtoja
5 Bytautienė Jolanta Pradinių kl. vyr. mokytoja, 2b kl. mokytoja
6 Dauparienė Janina Matematikos mokytoja metodininkė; 6a kl. auklėtoja
7 Dominaitė Rima Lietuvių k. vyr. mokytoja
8 Dundulienė Vaidutė Geografijos vyr. mokytoja, 8b kl. auklėtoja
9 Filatovienė Aušra Chemijos vyr. mokytoja
10 Ivaškevičienė Rita Istorijos vyr. mokytoja
11 Jacienė Simona Anglų k. mokytoja metodininkė, 6b kl. auklėtoja
12 Jankauskas Tomas Fizikos ir IT vyr.  mokytojas
13 Jonaitienė Alina Lietuvių k. mokytoja metodininkė
14 Katinienė Irena Pradinių kl. mokytoja metodininkė, 4a kl. mokytoja
15 Katiliavienė Jurgita Socialinė pedagogė
16 Klausienė Danutė Pradinių kl. mokytoja metodininkė, 1a kl. mokytoja
17 Kurauskienė Laimutė Anglų k.  mokytoja metodininkė; 7b kl. auklėtoja
18 Kuizinienė Raimonda Mokytoja padėjėja
19 Liandzbergienė Janina Pradinių kl. mokytoja metodininkė, 3a kl. mokytoja
20 Marcinkevičienė Dalia Pradinių kl. mokytoja metodininkė, 2a kl. mokytoja
21 Matulienė Jurgita Pradinių kl. mokytoja metodininkė, 4b kl. mokytoja
22 Misiuvienė Inga Biologijos mokytoja metodininkė, 8a  kl. auklėtoja
23 Padgurskienė Rita Logopedė metodininkė
24 Paulavičienė Sandra Šokių mokytoja metodininkė
25 Pilipavičienė Lina Pradinių kl. mokytoja metodininkė, 2b kl. mokytoja
26 Pučkuvienė Virginija Muzikos  vyr. mokytoja
27 Radžvilienė Asta Fizikos ir IT  mokytoja metodininkė
28 Rimdžiūtė Roma Psichologijos atestuota mokytoja
29 Stagienė Gitana Technologijų vyr.  mokytoja
30 Svytienė Gitana Etikos vyr. mokytoja; bibliotekininkė; 5b kl. auklėtoja
31 Tamašauskas Edmundas Technologijų vyr. mokytojas
32 Vaineikienė Ugnė Pradinių kl. mokytoja metodininkė, 4b kl. mokytoja
33 Veikalas Petras Kūno k. mokytojas metodininkas
34 Žarkauskaitė Edita Tikybos atestuota mokytoja