Su švente

Mieli ir gerbiami Mato Slančiausko progimnazijos bendruomenės nariai, dėkoju visiems, atliekantiems gražius darbus, dalyvaujantiems prasmingose veiklose ar tiesiog sąžiningai atliekantiems savo kasdienius darbus ir džiaugsmingai pasitinkantiems mūsų Valstybės – Lietuvos atkūrimo 100 metų šventę.

Tegu ši šventiška džiugi diena mums teikia dar didesnę laisvę kūrybai, o kartu ir ypatingai didelę atsakomybę kuriant Lietuvos ateitį.

Pasveikinkime vieni kitus su šia garbinga švente.

Pagarbiai
Violeta Zigmantienė,
Mato Slančiausko progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės pareigas

Grįžtu į savo mokyklą

Tęsiant projektą „Grįžtu į savo mokyklą“ vasario 9 dieną mokykloje lankėsi tautodailininkė Aušra Petrauskienė. Buvusi mokyklos mokinė penktokams papasakojo apie savo karjeros kelią, vingiuojantį nuo mokyklinio suolo. Viešnia prisiminė kaip mėgo sportą, sportavo ir net buvo išsiųsta į Panevėžio sporto mokyklą, bet neilgai pabuvusi sugrįžo, nes suprato, kad tai ne jos pašaukimas. Pildydama klasiokų prisiminimų albumus, pastebėjo, kad visai neblogai sekasi piešti, o besilaukdama dukrelės pradėjusi siūti lėles ir šios veiklos nebepaleido, o išplėtė iki „Kaliausių fabrikėlio“ bei „Lėlių namų“ įkūrimo ir knygos „Miestelis, kuriame gyvena lėlės“ parašymo.

Mokiniai susidomėję klausėsi Aušros pasiūtų lėlių istorijų, Onytės ir Jonelio kelionių įspūdžių, uždavinėjo tautodailininkei įvairiausių klausimų ir prižadėjo apsilankyti Žagarės lėlių namuose ir patys pabandyti pasisiūti po lėlytę.

Džiugu, kad mokiniai susidomėję išklausė tautodailininkės pasakojimo, kuris paliko jiems didžiulį įspūdį.

Dėkojame tautodailininkei Aušrai Petrauskienei už apsilankymą ir mokyklai padovanotą knygą.

Direktorės pavaduotoja ugdymui J. Šiurnienė
Ugdymo karjerai mokytoja G. Svytienė

Rajoninis koliažų konkursas „Profesijos“

Gruodžio – sausio mėnesiais vyko Joniškio rajono mokinių koliažų konkursas „Profesijos“. Šiame konkurse dalyvavo ir mūsų mokyklos aštuntokai, parengę koliažą tema „Išnykusios profesijos“, kurį apipavidalino 8b klasės mokinės Austėja Kačerauskaitė ir Džedlinga Daškevičiūtė.

Džiugu, kad šis darbas buvo įvertintas ir užėmė II – ąją vietą.

Dovana progimnazijai

Progimnazijoje svečiavosi Lietuvos Respublikos Seimo narys profesorius Arūnas Gumuliauskas. Jis yra Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narys.

Svečias susitiko su progimnazijos aštuntų klasių mokiniais, mokytojais. Susitikimo dalyviai tikslino atsakymus į klausimus: kas yra Vasario 16-oji, o kas yra Kovo 11-oji?

Prasminga šio susitikimo pabaiga. Gerbiamas seimo narys padovanojo progimnazijai Lietuvos valstybinę istorinę vėliavą. Dėkojame.

Rusų kalbos renginys „Linksmosios rusų kalbos užduotys“

Vasario 8d. „Saulės“ mokykloje vyko jau tradiciniu tapęs rajoninis rusų kalbos renginys aštuntų klasių mokiniams „Linksmosios rusų kalbos užduotys“. Dalyvavo 8b klasės komanda Adrija Repšytė, Ieva Misiūtė, Kamilė Bagavičiūtė, Martynas Šliarpas, Beatričė Kozmianaitė ir Ugnė Martinaitytė ir atliko 15 įvairių užduočių. Užduotys pareikalavo iš mokinių ne tik rusų kalbos žinių, bet ir susikaupimo, sumanumo, matematikos ir dailės žinių, bei įgūdžių. Komisijai suskaičiavus taškus, 1 vieta atiteko mūsų aštuntokams ir jie buvo apdovanoti „Saulės“ mokyklos padėkos raštu. Ačiū už gerą dalyvavimą. Jūs vaikai esate šaunuoliai.

Rusų kalbos mokytoja J. Aleksandravičienė

Psl. 7 iš 1831...56789...20...Pask.