Projektas „Ką pasakoja senos knygos“

Mokytoja Irena Katinienė su 2 a klasės mokiniais sukūrė projektą „Ką pasakoja senos knygos„. Mokiniai namuose, pas senelius ieškojo senų knygų. Kai kurios jau buvo seniai pamirštos, nebeskaitomos ir nebevartomos. Agnytė P. ant savo namo aukšto rado net dvi knygutes. Viena buvo tokia sena, be viršelio ir susiūta aliuminio viela. Vartėm knygelę ir aptarėme nespalvotas iliustracijas. Agnytė pasakojo, kad šią pasakų knygelę skaitė jos senelis.
Didžiausią susidomėjimą sukėlė Igniuko atnešta Biblija, kuri išleista 1825 metais. Tokią knygą gali pamatyti tik muziejuje! Ją sudaro daugiau nei 1000 puslapių, storu odiniu viršeliu. Biblijos šone yra padaryti iš odos užsegimai. Mokiniai apskaičiavo, kad ji ištikrųjų labai sena. Išleista prieš 188 metus!
Emutė atsinešė irgi seną maldaknygę. Ji išleista 1925 metais. Kitos vaikučių atsineštos knygelės buvo išleistos prieš 50, 60 metų. Mokiniai diskutavo, kad gal suaugusiam žmogui atrodo, jog nedaug metų praėjo nuo knygelių išleidimo, o vaikams tas laiko tarpas labai ilgas. Vartė senų knygelių puslapius ir lygino su šiandieninėmis knygutėmis. O kaip gražiai jų knygelės iliustruotos, spalvingos! Norisi jas nepavartyti, o paskaityti ir daugiau sužinoti.
Apžiūrėję senas knygeles vaikai susimąstė, kad knygos yra labai vertingos, brangios ir reikia jas saugoti. Visi vieningai nutarė, knygeles „sugydyti“. Mokiniai suklijavo ne tik senų knygelių lapus, bet ir klasėje esančias suplyšusias knygeles.

Konferencijoje „Tegul vaikai ir paukščiai skraido“

Trečiokai – konferencijos dalyviai
Kovo 14 d. Mato Slančiausko progimnazijos 3a klasės mokiniai E. Vaineikytė, A. Katiliavaitė, Dž. Daškevičiūtė, K. Čiapaitė, P. ir P. Rimkevičiai kartu su savo mokytoja U. Vaineikiene ir mokyklos pavaduotoja N. Rašimiene dalyvavo respublikinėje pradinių klasių praktinėje – pažintinėje konferencijoje „Tegul vaikai ir paukščiai skraido“. Konferencija vyko Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje.

Savo pranešime „Paukštelių įvairovė lietuvių liaudies dainose ir žaidimuose“ mes apžvelgėme daineles ir žaidimus, kuriuose būtų minimi mūsų krašto paukšteliai. Buvo įdomu panagrinėti, kokia sparnuočių įvairovė, kaip plačiai vaikai juos pažino. Norėjosi atkreipti dėmesį, kad ne tik senovėje, bet ir šiandien vaikai myli paukščius, juos noriai globoja, apie juos dainuoja dainas ir žaidžia žaidimus. Savo pranešimą mes taip pat papuošėme dainelėmis. Daug įdomaus ir naujo apie paukštelius išgirdome ir iš kitų konferencijos dalyvių.
Su gera nuotaika ir naudingomis žiniomis apie sparnuočius „parskridome namo“.
3a kl. mok. Aušrinė Katiliavaitė

Karjeros planus mokiniams padės paruošti mobilieji konsultantai

ugdymas karjerai1Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002. Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams. 2013 metų sausio mėnesį baigti karjeros specialistų mokymai ir įdarbinimai. Projekto veikloms įgyvendinti įdarbinti 919 karjeros koordinatoriai ir 102 karjeros konsultantai. Su mokyklomis pasirašytos 786 sutartys.
Projektas inicijuoja karjeros planus, kurie yra naujovė švietimo sistemoje. Karjeros planas yra veiksmų seka, padedanti siekti karjeros tikslų. Apima savęs pažinimo ir karjeros veiklų išdėstymą laike bei numato išteklius toms veikloms įgyvendinti. Daugelyje mokyklų vyksta įvairios veiklos ugdančios mokinių karjeros kompetencijas. Karjeros planas padės susisteminti ir reflektuoti įgyjamas patirtis. Skaityti toliau

Biologijos olimpiada

Kovo 15 dieną progimnazijoje įvyko Šiaurės Lietuvos 5-8 klasių mokinių gamtos – biologijos olimpiados II ratas.
Sėkmė lydėjo mūsų mokinius:
Lukas Baltramaitis, 8a kl., užėmė pirmą vietą.
Nerija Labanauskaitė, 5b kl.,užėmė trečią vietą.
Arminas Ambroževičius, 6a kl., užėmė trečią vietą.

Sveikiname šiuos šaunius mokinius ir jų biologijos mokytoją Ingą Misiuvienę
Progimnazijos administracija

Anglų kalbos konkursas „Spelling Bee“

D:DCIM100DICAMDSCI0042.JPG

Kovo 18 dieną progimnazijoje vyko rajoninis anglų kalbos konkursas „Spelling Bee“. Jame varžėsi net 17 dalyvių iš įvairių rajono mokyklų. Antrąjame ture savo jėgas išbandė 11 varžovų. Susumavus rezultatus, I vieta atiteko 6a klasės mokiniui Gustui Jasiūnui, III vieta – 5a klasės mokinei Evelinai Kliepčytei. II vieta džiaugėsi viešnia iš Gasčiūnų pagrindinės mokyklos.

Sveikiname Gustą ir jo mokytoją Laimą Kurauskienę bei Eveliną ir jos mokytoją Simoną Jacienę.
Anglų kalbos mokytojos dėkoja mokyklos direktorei, pavaduotojoms, sekretorėms, mokytojams: Virginijai, Rasai, Sandrai ir Ramūnui už pagalbą ruošiant renginį.

Psl. 177 iš 1941...10...175176177178179...190...Pask.