Gerbiami klasių auklėtojai, mokytojai!

Liepos 5-7 dienomis vyks Joniškio miesto šventė „Joniškis – legendų ir pasakų miestas“. Kviečiame visus dalyvauti šventinėje eisenoje ir atstovauti mokyklai  liepos 6 d., šeštadienį. Prašome pakviesti ir mokinius dalyvauti  šventinėje eisenoje. Renkamės Savivaldybės aikštėje 9.00 val. Eisenoje mokiniai turėtų vilkėti raudonus vasarinės uniformos marškinėlius. Žygiuosime link estrados prie Joniškio kultūros centro, kur bus fotografuojamos visos eisenoje dalyvaujančios delegacijos. 10 val. vyks iškilmingas šventės atidarymas.
Direktorė

 

Dieninė vaikų vasaros stovykla „Smagumėlis“

2013 m. birželio 10 -14 dienomis progimnazijoje buvo įkurta dieninė vaikų vasaros stovykla „Smagumėlis“ 5 – 8 klasių mokiniams iš socialiai remiamų šeimų. Stovykloje dalyvavo 21 mokinys. Stovyklos gyvenimas vyko pagal nustatytą dienotvarkę ir suplanuotą veiklos programą. Stovykloje vyko pažintiniai – sportiniai renginiai. Stovyklos atidarymas vyko progimnazijos aktų salėje. Stovyklautojus pasveikino stovyklos vadovė – socialinė pedagogė Nijolė Kiudulienė.
Pirmąją stovyklos dieną į stovyklą susirinko uoliausi, pareigingiausi stovyklos dalyviai. Stovyklautojai buvo suskirstyti į du būrius. Jie sugalvojo būriams pavadinimus – „Pragaro velniukai“ ir „Extreme“. Kiekvienas stovyklautojas pasidarė po emblemą, apipavidalino stovyklavietę, mokėsi stovyklos dainą, sukūrė būrių šūkius. Visai šiai stovyklautojų veiklai vadovavo mokytojos Rasa Buiko ir Rita Padgurskienė.
Antrąją stovyklos dieną vyko pažintinės kelionės. Stovyklautojai kartu su mokytojomis Deimante Petrikiene ir Edita Žarkauskaite lankėsi Joniškio sinagogoje, bažnyčioje. Sužinojo bažnyčios atsiradimo istoriją, apžiūrėjo vargonus. Didžiausias iššūkis buvo – užlipti iki bažnyčios varpo. Šį išbandymą atlaikė drąsiausi, drausmingiausi vaikai. Todėl šis apsilankymas bažnyčioje ir buvo visiškai neįprastas, įspūdingas.
Sekančią dieną stovyklautojai su kūno kultūros mokytojais Rasa Kazimieraitiene ir Petru Veikalu vyko į Žagarę, keliavo Ozo taku. Susiskirstę į „Braškių“, „Moliūgų“ ir „Vynuogių“ komandas dalyvavo strėlyčių mėtymo į taikinį rungtyje, žaidė „Petankę“. Didžiausia atrakcija buvo – maudynės.
Ketvirtoji stovyklos dienos veikla buvo skirta geografinių žinių praplėtimui ir vadinosi „Geografija kitaip“. Stovyklos dalyviai kartu su mokytojomis Jekaterina Aleksandravičiene ir Vaidute Dunduliene žiūrėjo ir aptarė filmą „Namai“, kuriame analizuojamos žemės globalinės problemos. Žaidė geografinius žaidimus „7 pasaulio stebuklai“, „Geriau pažink pasaulį“; sprendė geografinius kryžiažodžius, laiptažodžius. Laisvalaikiu kartu su mokytojomis žaidė įvairius judriuosius žaidimus progimnazijos stadione.
Paskutiniąją stovyklos dieną mokytojos Jurga Bučnienė, Rima Dominaitė ir Virginija Pučkuvienė pravedė stovyklautojams „Muzikinį karaoke“, kurio metu mokiniai pademonstravo savo muzikinius gebėjimus. Mokytoja Rima akcentavo, kad birželio – 14-ją minima „Gedulo ir vilties diena“, trumpai papasakojo apie šios datos paminėjimo prasmę, tremtinių išgyvenimus ir visi stovyklautojai sudainavo G. Paškevičiaus dainą „Mano kraštas“. Paskui pasiskirstę į tris grupes (Eglutės, Ramunytės ir Saulytės) kūrė filmukus apie stovyklą. Stovyklautojai sukūrė filmus: „Na, palauk!“, „Vaikystė“ ir „Valgykloje“. Visi filmai buvo nuotaikingi, l

inksmi ir pačių stovyklautojų bei mokytojų labai gerai įvertinti.
Susirinkę į aktų salę, stovyklautojai parašė savo atsiliepimus apie stovyklą. Labiausiai vaikams patiko išvyka į Žagarę, kai galėjo maudytis. Kai kuriems patiko spręsti kryžiažodžius, lankytis bažnyčioje, sinagogoje. Stovyklautojai pageidavo, kad stovykloje būtų daugiau išvykų, kad galėtų gyventi palapinėse, keliauti, pramogauti. Daugumai mokinių stovykla patiko, pageidavo, kad ir kitais metais galėtų dalyvauti stovykloje.
Stovyklautojams vadovė įteikė diplomus už sportinius laimėjimus. Aktyviausi, stropiausi stovyklautojai buvo apdovanoti saldžiais prizais.
Atsisveikindami stovyklautojai padėkojo mokytojoms už jų kūrybingą darbą, gražų bendravimą, o valgyklos darbuotojoms už skanų maistą. Palinkėjo vieni kitiems gražios, šiltos vasaros, gerų atostogų.

Pradinukų pažintinė kelionė su Lietuvos sostinėmis

Mokslo metų pabaigoje 4a, 3b ir3c klasių mokiniai su savo mokytojomis I. Čepinskaite, J. Matuliene, D. Klausiene išvyko į pažintinę kelionę .
Pažintį pradėjome nuo Vilniaus. Vilnius – Lietuvos Respublikos sostinė, administracinis, kultūrinis, politinis, verslo centras. Čia dirba Prezidentas, Seimas, Vyriausybė, įsikūrusios diplomatinės tarnybos, daug muziejų, architektūrinių paminklų…
Mūsų kraštiečio, seimo nario V.Gailiaus kvietimu 3c kl. mokiniai apsilankė LR Seime, susipažino su seimo rūmais, klausėsi paskaitos.
3b kl. mokiniai apsilankė Vilniaus TV bokšte. TV bokštas yra vienas iš aukščiausių Rytų Europos statinių. Aukštis – 326,5 m. Jame įrengta Sausio 13-osios muziejinė ekspozicija, apžvalgos aikštelė “Paukščių takas”, kurios žiedinės formos grindys apsisuka 360 laipsnių per 55 minutes. Esant geram orui, Vilnius ir jo apylinkės matomos 50 km spinduliu.
Ketvirtokai pažintį su Vilniumi pradėjo nuo Aukštutinės pilies bokšto, susipažino su ten esančia ekspozicija apie Lietuvos praeitį.
Mokiniai lankėsi ant Trijų Kryžių kalno, Šv. Onos bažnyčioje, Arkikatedros bazilikoje, pasivaikščiojo po prezidentūros aikštę.
Toliau keliavome į Trakus, aplankėme Galvės ežere įsikūrusią pilį, jos ekspozicijas.
Pažintinę kelionę su Lietuvos sostinėmis baigėme Kernavėje.

Išleidžiame pirmąją progimnazijos laidą

 

 

Darbo džiaugsmu vainikuoti Mato Slančiausko aštuntokai palieka pirmąją mokslo tvirtovę ir išeina į gimnaziją. Žinoma, skirtis nesinori, nes mokytojus ir mokinius sieja daug gražių prisiminimų, pripratimas, susiklausymas, pažinimo troškulys, draugai.
Būta gražių švenčių, didelių laimėjimų, sunkių darbų. Visiems suprantama, kad gyvenimas be darbo yra neturtingas, o mokymasis – ypač sunkus darbas, ugdantis jaunuolio valią. Šią savaitę Mato Slančiausko progimnazija išduoda baigimo pažymėjimus: susumuoja rezultatus, dėkoja geriausiems mokiniams, aktyviausiems sporto, meno, kultūros puoselėtojams. Aš, kaip 8a klasės auklėtoja, labai džiaugiuosi, kad teko galimybė ketverius metus būti šalia gerų jaunų žmonių ir tėveliai patikėjo man jų ugdymą. Nuo pat penktos klasės auklėtiniai pasižymėjo supratimu, kad reikia mokytis, t. y. motyvuoti mokiniai. Neatsitiktinai šiandien turime kuo didžiuotis.Vienais dešimtukais progimnaziją baigė Lukas Baltramaitis. Jis ne tik stropus, gabus bei darbštus moksleivis, bet visapusiškai išprusęs, apsiskaitęs ir smalsus „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ projekto dalyvis. Luko gebėjimai ir žinios įvertinti respublikiniais diplomais Č. Kudabos geografijos konkurse (2-ta vieta respublikoje), jis rajoninės matematikų olimpiados nugalėtojas, kremta kaip riešutus fiziką, chemiją. O kur dar šaškės, vertimai, skaitymai, kūryba, krepšinis…
Nuo Luko laimėjimų ir prizų gausa neatsilieka ir Skirmantas Radžvilas. Jis dukart dalyvavo „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ žaidime 5-oje ir 7-oje klasėje bei demonstravo apsiskaitymą, platų akiratį bei smalsumą. Be to, Skirmantas žaidžia šaškių varžybose, šachmatais, mėgsta futbolą, krepšinį, šoka tautinių šokių rately. Šiais mokslo metais respublikiniame meninio skaitymo konkurse 5-8 klasių grupėje laimėjo 3 vietą ir visus klausytojus pakerėjo linksma Vyt. Misevičiaus „Danukas įsimyli“ ištrauka. Jis ir matematikos „Kengūra“, ir konkurso „FizaBioChemis“ prizininkas. Dar ir klasės seniūnas. Džiaugiuosi reto darbštumo ir kantrumo vaikinais.
Negaliu nepaminėti ir Agnės Misiūtės, gerai besimokančios ir pavyzdingo elgesio bei visuomeninėje veikloje aktyviai dalyvaujančios auklėtinės. Draugų vadinama Agnytė visur spėja: iliustruoja joniškiečių dainą, fotografuoja konkursui „Ir pas mus yra labai gražu“, dalyvauja mergaičių futbolo varžybose, smiginio, „Bebro“, „Kengūros“konkursuose.
Reikia pastebėti, kad mano klasė – sportiškiausia klasė mokykloje. Gražių rezultatų pasiekė ir sporto prizų laimėjo seserys Karolina ir Kotryna Anilionytės, Gerda Diktaraitė, Ugnė Stonytė, Arminas Poliakas, Domas Puidokas, Domantas Skupeika ir kt. Klasės vakarėlių bei renginių organizatorė Toma Zakazovaitė, Dovilė Balnytė, Ema Ramanauskaitė, Lukas Urbonas, Augustas Gofmanas. Klasės susiklausymas, bendras tikslo siekimas, noras gražiais darbais puošti gimtąjį Joniškį įprasminamas tradicija tapusioje akcijoje „Darom“.Ištvermė, uolumas ir darbas duoda gražų derlių. Mano auklėtiniai gerai žino, kad be darbo nėra vaisių, todėl, išlydėdama į mokslo ir žinių šalį, noriu palinkėti kiekvieną dieną nugalėti save ir mokytis dėl savęs.
Klasės auklėtoja Laima Mitrulevičiūtė

Vaikų stovykla „Smagumėlis“

Birželio 3-14 dienomis Joniškio Mato Slančiausko progimnazijoje vykdoma moksleivių  dieninė vaikų stovykla „Smagumėlis“.
Pirmąją stovyklos dieną vyko stovyklos atidarymas. Stovyklautojai išmoko stovyklos dainą, kūrė būrio prisistatymą – skanduotę, galvojo būrio pavadinimus. Ir taip  stovykloje atsirado „Boružiukai“, „Saulutės“, „Žiogeliai“, „Gandriukai“.
Sekančią dieną visi būriai išsirengė su vadovėmis į miesto parką. Saulėta diena visus džiaugsmingai nuteikė. Naujoje parko estradoje stovyklautojai surengė šokių rytmetį. Mokytoja V. Pučkuvienė akordeonu grojo įvairius šokius ir žaidimus. Dalis stovyklautojų grojo būgneliais, trikampėliais, barškučiais, tarškynėmis, kaip tikras orkestras. Kita dalis stovyklautojų šoko „Ggrandskverą“, „Barborytę“, „Skrido žvirblis per ulyčią“. Pasimokę tų žaidimų ir šokių, šokėjai tapdavo „muzikantais“, o muzikantai sukdavosi rateliuose.
Prisišokę,  mokiniai apžiūrėjo parke esančias medines skulptūras, pasigrožėjo jo augalais, medžiais.
Trečioji diena buvo pavadinta „Stalo žaidimų diena“. Kiekvienas vaikas šiai dienai ruošėsi asmeniškai, atsinešdamas savo mėgstamą stalo žaidimą. Ir kokių tik žaidimų nebuvo: šaškės, domino, įvairios pūzlės, dėlionės, loginio mąstymo žaidimai ir t.t. Vaikai galėjo keliauti iš būrio į būrį ir, išsirinkę patinkantį žaidimą, žaisti su draugais prie stalų ar ant kilimėlio. Ši diena praėjo linksmai ir įdomiai.
Savaitę užbaigėme „Linkmųjų žaidimų ir estafečių diena“. Rytą pradėjome neįprasta mankšta: vaikai tapo šuniukais, kačiukais, krokodiliukais. Būriai sisiskirstę į atskirus ratelius žaidė žaidimus: „Aš puodas be dangčio“, „Tvarka – netvarka“, „Šilta – šalta“ ir kitus. Po pertraukėlės vėl būriai rinkosi į stadioną. Naudodamiesi įvairiu sportiniu inventoriumi, rungėsi tarpusavyje: bėgo apsimovę didžiulį batą, stengėsi iš šaukšto neišmesti teniso kamuoliuką, nešė vandenį puodeliu iš vieno kibiro į kitą. Po estafečių vaikai žaidė  smiginį, riedulį.
Sekančią savaitę stovyklautojų dar laukia judrieji žaidimai, įvairios išvykos į muziejus ir susitikimas su J. Avyžiaus viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus darbuotojomis.

Psl. 177 iš 2101...10...175176177178179...190...Pask.