Mokyklos 40-mečiui artėjant…

Vasario 8 dieną progimnaziją pasiekė maloni staigmena iš JAV. Į mokyklą atkeliavo Mato Slančiausko pasakų rinkinys anglų kalba. Knygą sudarė ir mums padovanojo M. Slančiausko proprovaikaitis p. Robert Staneslow. 

Nuotraukoje – anglų kalbos mokytoja Laima Kurauskienė ir dovanota knyga