Laisvės gynėjų diena

Laisvės gynėjų diena – sausio 13 d. minima Lietuvos atmintina diena. Keliama Lietuvos valstybės vėliava.

1991 metais šią dieną įvykęs masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus, perimti jų kontrolę. Užimti atvyko specialiai parengta, sunkiąja karine technika ginkluota desantininkų grupė.

Prie televizijos bokšto Vilniuje per 600 taikių ir neginkluotų žmonių buvo sužeista, žuvo 14. Televizijos bokštas buvo užimtas, tačiau planų pulti Parlamentą kariškiai jau atsisakė.

Nors užgrobti kai kuriuos objektus ir pavyko, galutiniai operacijos tikslai (užimti parlamentą, išprovokuoti nesantaiką tarp įvairių tautybių Lietuvos piliečių, pateikti šiuos įvykius kaip dviejų ginkluotų pusių kovą) nebuvo pasiekti, ir gana greitai Sovietų armijai teko iš užimtų objektų pasitraukti.

Kviečiame visus kartu sausio 12 d. (penktadienį) 8.00 val. dešimčiai minučių languose uždegti vienybės ir atminimo žvakutes.
Sausio 13-osios renginiai Joniškio mieste (šeštadienį):
12.00 val. Šv. Mišios už žuvusius Laisvės gynėjus Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Po Šv. Mišių – gėlių padėjimas prie Nepriklausomybės paminklo.
13.00 val. Respublikinis vokalinių ansamblių konkursas „Laisvė – Lietuvos širdis“, skirtas Laisvės gynėjų dienai paminėti Joniškio Baltojoje sinagogoje.