Dovana progimnazijai

Progimnazijoje svečiavosi Lietuvos Respublikos Seimo narys profesorius Arūnas Gumuliauskas. Jis yra Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narys.

Svečias susitiko su progimnazijos aštuntų klasių mokiniais, mokytojais. Susitikimo dalyviai tikslino atsakymus į klausimus: kas yra Vasario 16-oji, o kas yra Kovo 11-oji?

Prasminga šio susitikimo pabaiga. Gerbiamas seimo narys padovanojo progimnazijai Lietuvos valstybinę istorinę vėliavą. Dėkojame.