Respublikinė praktinė konferencija

„Mokinių ugdymo karjerai kompetencijų tobulinimo problemos“
2014 m. sausio 3 d. karjeros koordinatorės Vilma Kubilinskaitė ir Gitana Svytienė dalyvavo respublikinėje praktinėje konferencijoje „Mokinių ugdymo karjerai kompetencijų tobulinimo problemos“. Plenarinius pranešimus pristatė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyr. specialistė J. Damskienė, Šiaulių miesto savivaldybės narys V. Bacys, LR aplinkos ministerijos viceministrė D. Matonienė, Lietuvos neformaliojo švietimo centro karjeros konsultantė V. Godelienė ir kiti specialistai.
Praktinėje konferencijos dalyje iš viso buvo išklausyta 14 pranešimų ir pateikti 5 stendiniai pranešimai.
Mūsų progimnazijos karjeros koordinatorės pristatė pranešimą „Mokinių veiklinimo galimybės progimnazijoje“, pasidalijo patirtimi, atsakė į klausytojų pateiktus klausimus.

Aštuntokų išvyka į ŠPRC

Šių metų gruodžio 18 dieną M. Slančiausko progimnazijos 8b klasės mokiniai su auklėtoja bei ugdymo karjeros koordinatore lankėsi ŠPRC Buitinių paslaugų skyriuje. Mokiniai buvo maloniai sutikti ir supažindinti su šioje mokymosi įstaigoje rengiamomis profesijomis, teikiamomis paslaugomis.
Viešnagės metu sudalyvavome surengtoje kalėdinėje mugėje „Gerumo nebūna per daug“, stebėjome mokinių pasirodymą, buvome pavaišinti skania arbata. Pilni gerų įspūdžių ir apmąstymų grįžome namo.

PYRAGŲ DIENA progimnazijoje

Lapkričio 28 dieną Mato Slamnčiausko progimnazija visa kvepėjo saldumynais ir gardėsiais. Mokykla tarptautinę Draugo dieną minėjo surengdama Pyragų dieną. Šia progimnazijos socialinių mokslų metodinio ratelio, bei bibliotekos darbuotojų iniciatyva, kurią įkvėpė TV3 kasmet organizuojama „Išsipildymo akcija“, mokiniai, jų tėveliai, mokytojai, mokyklos darbuotojai buvo pakviesti iškepti pyragą ir už sutartą kainą parduoti draugams ir kolegoms, o surinktas lėšas paaukoti progimnazijos Prizų fondui. Numatyta, kad surinkti pinigai bus panaudoti olimpiadų, varžybų, konkursų laimėtojams, iniciatyviems ir aktyviems mokiniams apdovanoti ir skatinti. Keptų pyragų receptai su nuotraukomis bibliotekos darbuotojų bus surinkti į aplanką „Pyragų diena 2013“.
Labai džiugu, kad į kvietimą atsiliepė ne tik mokiniai, bet aktyvūs buvo ir jų tėveliai, bei artimieji. Šventė sutelkė mokyklos bendruomenę, suteikė daug gerų emocijų ir širdžių gerumu, draugiškumu bei dosnumu palydėjo visus mus į Adventą.