Nuo lino iki apdaro

Sau­lėtą penk­ta­die­nio rytą, tre­čiųjų kla­sių moki­niai su moky­to­jais – Irena Kati­niene, Janina Miko­lai­tiene ir Valentu Šiurna, lankėsi „Sėlos“ muziejuje, įsikūrusiame Biržų pilyje. Pir­miau­sia pasi­gro­žė­jo rude­niška Likėnų sana­to­ri­jos parko gamta, pasi­džiau­gė tven­ki­nyje plau­kio­jan­čio­mis anty­tė­mis, jas pamai­ti­no  ir tada nuvyko į muziejų. Čia mokinių laukė tau­to­dai­li­ninkė, kuri kartu su muzie­jaus dar­buo­toja pra­vedė edu­ka­cinę pamoką “Nuo lino iki apdaro”. Jos metu mokiniai susipažino su linininkystės atsiradimo ir vystymosi istorija, sužinojo, kokia lino reikšmė lietuvių gyvenime, turėjo galimybę apžiūrėti linų apdirbimui skirtus darbo įrankius. Pamo­koje vai­kai žiū­rėjo videofilmą apie linininkystę. Moki­niai, pamo­komi tau­to­dai­li­nin­kės, patys linus mynė, bruko, šukavo, verpė, vijo, audė. Nuo­tai­kin­gai padir­bėję žaidė žai­di­mus ir dai­navo dai­ne­les apie liną. Patirti įspūdžiai mokiniams išliks ilgam.

Trečiokai lankėsi Seime

M. Slančiausko progimnazijoje vykusios Ugdymo karjerai savaitės metu 3c klasės mokiniai (mok. D. Klausienė) pasikvietė mūsų krašto žmogų, Seimo narį Vitalijų Gailių. Svečias pravedė politologijos pamoką: papasakojo apie LR Seimą, jo funkcijas, Seimo narių darbą bei LR piliečių teises ir pareigas. Per susitikimą svečias prisiminė savo vaikystę: kuo jis norėjo būti, kai buvo mažas, ir kaip keitėsi jo norai ir svajonės. Susitikimo pabaigoje trečiokai buvo pakviesti atvykti į LR Seimą.
Tad mokiniai su savo mokytoja D. Klausiene ir mokyklos Ugdymo karjerai koordinatore G. Svytiene nuvyko į LR Seimą. Buvo maloniai sutikti Seimo nario V. Gailiaus ir jo padėjėjos (buvusios mūsų mokyklos mokinės Aušros Bogvilaitės). Mokiniai apsilankė posėdžių, Kovo 11-osios, spaudos konferencijų ir parodų salėse, Prezidento, Seimo pirmininko ir kituose Seimo narių kabinetuose, koplytėlėje, bibliotekoje. Turėjo galimybę stebėti Seimo posėdį ir patys dalyvauti jiems parengtoje pamokoje apie Europos Sąjungą. Malonu buvo klausytis padėkos už puikias mokinių žinias, o mokiniams didžiausias džiaugsmas buvo, kad jų žinios buvo įvertintos (gavo dovanų po knygelę „Europa vaikams“).
Pasidžiaugėme paprastu, nuoširdžiu ir šiltu seimo nario Vitalijaus Gailiaus bendravimu su mokiniais. Malonu, kad seimo narys ne tik žodžiais, bet ir savo darbais džiugina mus.
M. Slančiausko progimnazijos Ugdymo karjerai koordinatorė Gitana Svytienė

 

Ugdymo karjerai savaitė M. Slančiausko progimnazijoje

Pastaruoju metu darbo rinka žmogui kelia iš esmės naujus reikalavimus jo karjerai. Dar mokykloje mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.
Balandžio 8-12 dienomis mokykloje buvo suorganizuota „Ugdymo karjerai savaitė“. Jos metu pradinių klasių mokiniai piešė ir kūrė rašinėlius apie tai, kuo jie svajoja tapti suaugę, 5-7 klasių mokiniai ruošė projektinius darbus: „Darbščios žemdirbio rankos“, „Jie puošia, rengia ir maitina“, „Kas mumis rūpinasi susirgus?“. 5b klasės mokiniai (auklėtoja J. Pinkienė) savo projektu apie žemdirbiškas profesijas nustebino ne tik draugus, mokytojus, bet ir tėvelius. Jų instaliacija išsiskyrė ne tik informacijos gausa, bet ir originaliais eksponatais: tikru plūgu, kombaino maketu, bitininkystės įrankiais ir kt. Visą savaitę, mokiniai džiaugėsi galėdami pasikviesti į klases ir pasiklausyti savo tėvelių bei artimųjų pasakojimų apie jų profesijas, mėgstamą darbą, pomėgius, karjerą. O 3c klasės mokiniai (mokytoja D. Klausienė) turėjo galimybę pabendrauti su Seimo nariu V. Gailiumi. Trečiokus nustebino šiltas ir betarpiškas Seimo nario bendravimas. Taip pat su džiaugsmu mokiniai lankėsi savo tėvelių darbovietėse (Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje, greitosios medicinos pagalbos stotyje, policijoje, teisme, seniūnijoje, ginklų parduotuvėje “Oksalis“ ir kt.) kur mielai buvo priimami ir turėjo puikią galimybę viską apžiūrėti. 8 klasių mokiniai buvo pakviesti į Joniškio teritorinę darbo biržą, kurioje sužinojo apie naujas darbo rinkos tendencijas, įsidarbinimo galimybes, išmoko parengti savo CV bei sužinojo, kaip elgtis ir kaip atrodyti pokalbyje su būsimu darbdaviu.
Karjeros savaitę užbaigė šventinis padėkos koncertas „Dovanoju šypsenas“. Koncerto metu savo nuoširdžias padėkas, šypsenas, dainas ir šokius mokiniai skyrė mokyklos nepedagoginiams darbuotojams, kurių rūpestį, šilumą ir pagalbą jaučia kasdien.
Dėkojame visiems visiems, kurie talkino, padėjo, palaikė ir buvo aktyvūs dalyviai ugdymo karjerai savaitės metu.

Ugdymas karjerai Išvyka į Joniškio seniūniją

2b klasės mokiniai su mokytoja Janina Mikolaitiene lankėsi Joniškio seniūnijoje.Antrokai susipažino su seniūne Janina Augustinaitiene, kuri pakvietė į savo kabinetą. Vaikai susėdo prie stalo,ir atidžiai klausėsi seniūnės pasakojimo apie darbus, kuriuos atlieka ji ir kiti seniūnijos darbuotojai.Vaikai pateikė klausimų.Seniūnė  leido išbandyti savo kėdę.Norinčių atsirado daug. Mokiniai taip pat susipažino ir su kitais seniūnijos darbuotojais: raštvede, socialinėmis darbuotojomis,žemėtvarkininke.Vaikai suprato , kad norint dirbti tokį atsakingą darbą, reikia geai mokytis. Už šią išvyką esame dėkingi Tomos Jatulytės mamai, dirbančiai seniūnijoje.