Pavasario šventė Bariūnuose

Gražias Atvelykio šventės tradicijas su Bariūnų bendruomene tęsiame ir šiais metais.

1a ir 5a klasių mokiniai, kartu su mokytojomis J. Liandzbergiene, V. Pučkuviene, J. Aleksandravičiene, parengė koncertinę programą, kurios metu skambėjo nuotaikingos dainelės, oracijos, paukščių balsai… Mažieji darželinukai kartu su mokiniais smagiai šoko, žaidė, spalvino margučius, o renginio pabaigoje vaišinosi močiučių ir mamyčių ruoštais skanumynais. Džiaugiamės, kad renginyje kartu dalyvavo ir 1a klasės tėveliai.

Dėkojame Gojos mamai V. Adomaitienei už šventės nuotraukas.

Kovo 11-osios minėjimas

Artėjant Kovo11-osios  šventei, pradinių klasių mokytojos (D. Marcinkevičienė, J. Matulienė ir U. Vaineikienė) su savo mokiniais kartu pravedė atvirą pamoką „Gyvasis tautos žiedas“.

Ruošiantis pamokai, mokiniai buvo nemažai nuveikę klasėse – žiūrėjo ir aptarė  filmą apie Nepriklausomybės atkūrimą, pasipuošė klases parengdami šventinius –informacinius stendus, vedė viktorinas, skaitė ir kūrė eilėraščius, piešė piešinius skirtus Lietuvai. Todėl į atvirą pamoką mokiniai susirinko gerai nusiteikę, pasipuošę tautine simbolika – trispalvėmis vėliavėlėmis rankose. Nuotaiką pagyvino ir mokytojos pasipuošę tautiniais kostiumais. Per pamoką mokiniai išgirdo apie ilgą ir sunkų lietuvių tautos kelią į Laisvę, susipažino su tautinio kostiumo spalvų ir raštų simbolika.

Mokiniai skaitė savo kūrybos eilėraščius, deklamavo poetų posmus, skirtus Lietuvai. Užbaigėme dainuodami gražias lietuviškas dainas.

ČIA MŪSŲ NAMAI

Taip įvardintos atviros integruotos istorijos, geografijos, muzikos pamokos, kurios  vyko Mato Slančiausko progimnazijoje, skirtos Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.

Netradicinės   pamokos šiai datai paminėti progimnazijoje vyksta jau šeštą kartą. Prasidėjo nuo muzikos pamokų, o vėliau ir integruotų su istorija, geografija. Kiekvienais metais vis kita tema, bet tuo pačiu – meilės Lietuvai tikslu.

Šiais mokslo metais  visų 5-8 klasių mokiniai, suburti istorijos mokytojos Ritos Ivaškevičienės, geografijos mokytojos Vaidos Dundulienės, muzikos mokytojos Virginijos Pučkuvienės  ir 5-8 klasių auklėtojų, ruošėsi pagal temą  „Čia mūsų namai. Lietuvos upės“. Mokiniai pristatė savo paruoštus vaizdingus, informatyvius  projektus apie vieną iš  Lietuvos upių. Jas parinkti buvo  sudėtinga,  nes ne visos mūsų gimtinės vandens arterijos yra apdainuotos, o paruoštus klasės pristatymus turėjo užbaigti dainos. Buvo parinktos ilgiausios Lietuvos upės Nemunas ir Neris, poetų apdainuotos Dubysa ir Šventoji, vienos švariausių Žeimena ir Širvinta, nepamirštos Venta ir Lėvuo.

Šių  prasmingų, pilietiškumą ugdančių, pamokų dalyviai buvo ir progimnazijos mokytojai. Visus mokytojus vienijo šypsena veiduose, noras pajusti vienybę ir draugiškumą, o vienoje iš pamokų ir  viena netikėta, bet labai šilta detalė – mokytojai buvo pasipuošę tautiniais rūbais. Ir tai tikrai buvo labai gražu, o mokiniams ši padaryta staigmena iš tiesų buvo labai netikėta, bet maloni, dėl kurios mokytojai sulaukė daug pagyrimų ir paskatinimų .  Ačiū Joniškio Kultūros centrui už pagalbą puošiantis tautiniais kostiumais.

Pamokų pabaigose pasidomėta, ko išmoko mokiniai. Gal naujai sužinojo arba papildė savo žinias apie Lietuvos upes, įsiklausė į gražius žodžius  dainose apie jas. Jie turėjo ekrane atpažinti rodomas upes iš pristatytų pamokoje ir atsakyti į keletą geografinių ar istorinių klausimų apie jų savybes, gyvenvietes, asmenybes.

Mokiniams renginio pabaigoje buvo užakcentuotos progimnazijos vertybės, tokios kaip pilietiškumas, atsakomybė, žingeidumas, kūrybiškumas, tolerantiškumas, kurios asmenybei suteikia brandumo ir augina sparnus tobulėti. Netradicinės pamokos parodė, kad mūsų vienybėje yra didžiulė jėga prieš bet kokį abejingumą.

Šios pamokos – tai bendras Mato Slančiausko progimnazijos, Joniškio Kultūros centro ir Joniškio Švietimo centro projektas „Čia mūsų namai“, skirtas kovo 11-osios,  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, paminėti.

Pasveikinti kūrybingiausi moksleiviai

Jau antri metai mūsų progimnazijoje vyksta moksleivių kūrybinių darbų konkursas. Šio konkurso tikslas – ugdyti mokinių kūrybinius gebėjimus, ypatingą dėmesį skiriant teksto meniškumui, kalbos turtingumui, kūrinio originalumui. Dalyvauti konkurse kviečiami ir patys mažiausieji mūsų mokinukai, pradinukai, kurie dar tik mokosi valdyti plunksną. Tad darbus vertinančioms lietuvių kalbos mokytojoms tenka paplušėti, kol atrenkami geriausi, įdomiausi darbeliai.

S6003127Šiais metais konkursui buvo pateikti 26 moksleivių darbai. Tai įvairių žanrų nedidelės apimties kūrinėliai: pasakos, sakmės, mįslės, esė, eilėraščiai, rašiniai. Vertinimo komisija atkreipė dėmesį, kad dauguma darbų rašyti pagal mokytojų skirtas užduotis, pasigesta pačių mokinių sumanytų originalių kūrinių. Belieka tikėtis, kad nuolatinis dėmesys šiai ugdymo sričiai ir gabiausių moksleivių skatinimas padrąsins gabius, kūrybinį pradą savyje pajutusius vaikus kurti savarankiškai, ieškoti įdomių temų ir netradicinių raiškos būdų. Juk šiuolaikinėje visuomenėje iniciatyvumas, kūrybiškumas, savojo požiūrio turėjimas – itin vertinamos savybės.

Konkurso darbų aptarimas ir laureatų apdovanojimas vyko jaukioje aplinkoje prie arbatos puodelio. Darbus vertinusios mokytojos R. Dominaitė ir A. Jonaitienė supažindino su konkurso rezultatais, pasveikino nugalėtojus ir įteikė diplomus bei atminimo dovanėles. Mokiniai paskaitė savo kūrinių ištraukas. Renginio nuotaiką praskaidrino vienos iš konkurso laureačių Gabijos Žibaitytės atliekamos lyrinės dainos.

Moksleivių kūrybinių darbų konkurso
„Tai nuo tavęs čia taip šviesu, nuo žodžio, šitaip pasakyto“ (Just. Marcinkevičius)
2016-2017 m. m.

Rezultatai
1- 4 klasių grupė
1-a  vieta   Gabija Kurlytė, 2a kl. Pasaka „Jūrų arkliuko istorija“. Mokyt. I. Katinienė
2-a  vieta    Ema Jacaitė, 2a kl. Eil. „Skaniausia vakarienė“. Mokyt. I. Katinienė
3-ia  vieta  Smiltė Satkauskaitė, 3a kl. „Laiškas Gučiui“. Mokyt. D. Klausienė ir Raminta Šniukaitė, 4a kl. Mokyt. I. Čepinskaitė.
Gausiausiai konkurse dalyvavo 3a klasės moksleiviai. Mokytoja D. Klausienė.

5-8 klasių grupė
1-a vieta  Aurėja Ambroževičiūtė, 6a kl. Sakmės „Ožio ragai“ ir „Vilktakiai“. Mokyt. A. Jonaitienė.
2-a vieta  Gabija Žibaitytė, 8b kl. Esė „Vandens gyvybė“. Mokyt. R. Dominaitė
3-ia vieta  Rūta Marijauskaitė, 6a kl. Eil.  „Ruduo“ ir mįslės.  Mokyt. A. Jonaitienė
Nutarta paskatinti šiuos moksleivius:
Vakarį Jaką, 3a kl. „Atėjo žiema į mūsų kiemą“. Mokyt. D. Klausienė
Aistę Vaitekūnaitę, 7b kl. Skaičiuotė. Mokyt. L. Mitrulevičiūtė
Emą Nazaraitę, 6a kl. Sakmė „Ąžuolas“. Mokyt. A. Jonaitienė

Užgavėnės

Visa M. Slančiausko progimnazijos bendruomenė nekantriai laukė ir ruošėsi žiemos išvarymui. Visi mokiniai darė, piešė Užgavėnių kaukes, surašė savo negerus darbelius ant lapelių ir sumetė į dėžę prie mokyklos hole stovinčios Morės. 6-8 kl. mokiniai ruošė užduotis susiskirstę vaidmenimis. Daktarai gamino imunitetą stiprinančius vaistukus, čigoniukės studijavo delnų linijų reikšmes, žydukai intensyviai ruošėsi prekybai: vėrė riestainius, kuriuos per renginį įteikė kūdiems persirengėliams, dėjo kopūstų galvas į krepšius, sūdė silkę, muzikantai derinosi instrumentus, kanapinis ir lašininis grūdo šieną į maišus. Visi plušėjo iš peties.

Užgavėnių dieną sulaukėme svečių iš Rygos lietuvių vidurinės mokyklos. Mūsų mokyklos mokiniai susiskirstę į grupes keliavo aplink mokyklą pasauliui pas pasiruošusias komandas. Kiekvienai grupei buvo įteiktas Slančiauskiukų parapijos pasas. Atlikę užduotis persirengėliai gaudavo po antspaudą ir tuomet jiems buvo suteikta teisė dalyvauti žiemos išvarymo ceremonijoje, kurioje buvo deginama Morė, surašyti vaikų negeri darbeliai. Persirengėliai linksmai šoko ratelius, varė žiemą lauk iš kiemo.

Tai buvo šilta, mokyklos narius vienijanti ir svetinga šventė.

Po renginio svečiai, 5 kl. mokiniai,  šiltai bendravo su mūsų progimnazijos penktokais. Visiems buvo įdomu išsiaiškinti, kokie skirtumai Latvijos ir Lietuvos mokyklose, kokių dalykų mokoma, kokia popamokinė veikla, koks vaikų laisvalaikis. Buvom pakviesti į svečius į Rygą. Mokytoja J. Aleksandravičienė inicijuos  projektą, kuriame mokiniai bendraus rusų kalba.

Taigi, bendravimas nenutrūks, o išaugs į gražią draugystę.