Pasakėles 20-mečio koncertas

virgaJei nori pasi­klau­syti esamų ir buvu­sių cho­ristų dainų, pasi­gro­žėti tran­kiu šokiu, malo­niai siūlome persisiųsti pop choro „Pasa­kėlė“ jubi­lie­ji­nio gim­ta­die­nio kon­certą, kuris įvyko spa­lio 2 d.18 val. Joniš­kio kul­tū­ros centro salėje.
Pilną vaizdo įrašą galima persisiųsti čia: Pasakelei20.wmv

Vaizdo fragmentas iš koncerto:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iZRx1JAcK88[/youtube]

Festivalyje „Mano tėviškės spalvos

Gausus joniškiečių, festivalio "Mano tėviškės spalvos" dalyvių, būrys

Gausus joniškiečių, festivalio „Mano tėviškės spalvos“ dalyvių, būrys

Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje vyko kasmetinis festivalis „Mano  tėviškės spalvos“, kuris tęsėsi dvi dienas, mokyklos kiemelyje veikė amatų mugė.
Festivalis pradėtas organizuoti nuo 2007 metų. Jo idėja – į vieną erdvę sutelkti kuo įvairesnių šokių atlikėjus.
Penktadienį  mokyklą „drebino“ jaunieji šokėjai iš Lietuvos ir Latvijos. Net septyni šokių kolektyvai atstovavo Joniškį. Tai Algimanto Raudonikio meno mokyklos šiuolaikinio šokio kolektyvai „Spindulėlis“ (vadovė Vilma Černauskienė) ir  „Blyksnis“  (vadovė Giedra Jarmoškienė), „Aušros“ gimnazijos Jaunimo bei merginų liaudiškų šokių kolektyvai (vadovė Sigma Jonušienė), Joniškio miesto vaikų šokių studija „Kibirkštėlė“: jaunučių, jaunių ir jaunuolių grupės (vadovė Sandra Paulavičienė), Nepriklausomas šiuolaikinio šokio kolektyvas „Kaprizas“ bei  Mato Slančiausko progimnazijos vaikų ir merginų šiuolaikinio šokio kolektyvai „Šėlsmas“ (vadovė Rasa Kazimieraitienė). Tiesa, festivalyje skrabalais grojo ir Algimanto Raudonikio meno mokyklos mokinys Nedas Jarmoška. Visi kolektyvai  apdovanoti atminimo dovanomis, po pasirodymų vyko diskoteka.
Šeštadienį „trepsėjo“  suaugusieji. Joniškį festivalyje atstovavo klubas „ČIA&DABAR“ (vadovė Rasa Kazimieraitienė).
Visi kolektyvai dėkingi  renginio organizatoriams, ypač Rygos lietuvių vidurinės mokyklos projektų vadovui, Latvijos lietuvių tautinių šokių kolektyvo „Bijūnas“ vadovui Rolandui Žalnieriui, už šiltą priėmimą. Smagu, kad šalių sienos netrukdo lietuviams gražiai bendrauti!

Paminėjo Tarptautinę šokio dieną

Mato Slančiausko progimnazijos moksleiviai mini Tarptautinę šokio dieną

Mato Slančiausko progimnazijos moksleiviai mini Tarptautinę šokio dieną

Per visą Lietuvą nuvilnijo renginiai, skirti Tarptautinei šokio dienai paminėti, kuri UNESCO sprendimu yra švenčiama balandžio 29 dieną.
Smagiai šią dieną paminėjo ir Mato Slančiausko progimnazija. Pirmadienį skaisti pavasario  saulutė  visus viliote viliojo  į lauką. Tad po trijų pamokų per pertrauką visi norintys smagiai pašokti sugužėjo į mokyklos kiemelį. Aidint  šiuolaikinei muzikai šokėjai trepsėjo latina, airiško šokio bei hip hopo ritmu. Šiuos tris šokius visi buvo išmokę renginiui ,,Aš ir tu šokime kartu“, kuris vyko lapkričio mėnesį. Galimos buvo ir improvizacijos. Juk svarbiausia yra pakili nuotaika ir judėjimo džiaugsmo pajutimas. Pašokus  tris masinius šokius, Tarptautinės šokio dienos minėjimas tęsėsi… Pasigirdus Donato Montvydo dainai ,,Norim dar“  mažosios ir didžiosios ,,Šėlsmo‘‘ šokėjos  sušoko dar vieną šokį. Nuo jų neatsiliko ir kiti moksleiviai. Smagiai pašokę, įraudusiais  skruostais, pakylėti, nuaidėjus skambučiui visi vėl sugužėjo atgal į klases.

Šventė „Velykų belaukiant“

Mokytojos Janina Mikolaitienė ir  Irena Katinienė  vedė šventę pradinių klasių mokiniams „Velykų belaukiant„. Šiai šventei pradinukai su savo mokytojais  ruošėsi iš anksto.Šventę pradėjo mūsų pirmokai. Jie papasakojo apie Joniškio krašto verbas ir jas pademonstravo. Pasirodymą užbaigė šokiu „Žilvitis„. Velykė su kiškučiais į sceną pakvietė trečiokus. Vaikučiai atsinešė margučius ir pamokė, kokiais raštais galima juos išmarginti, priminė Velykų papročius ir tradicijas. Velykės padėjėjai kiškučiai užminė mįsles ir nugalėtojai buvo apdovanoti margučiais.
Kokios šventės be pavasario pranašų – paukštelių. Šventės dalyvius antrokai pralinksmino paukštelių balsų pamėgdžiojimais ir šokiu „Garnys„, papasakojo, kaip senovėje jaunimas laistydavosi vandeniu, tikėdamasis gausaus derliaus.
Šventę praskaidrino  ketvirtokų pasirodymas. Senovėje vaikinai merginas supdavo sūpuoklėse, o ketvirtokai dainavo ir savo mergaites pasupo ant rankų. Visus sudomino „lalautojų“ pasirodymas. Antrokai palinkėjo visiems šventės dalyviams ir svečiams pavasariškos nuotaikos, kad į visų namus ateitų ramybė, šiluma, džiaugsmas, tikėjimas. Šventę visi pradinukai užbaigė linksma dainele „Riedėkit, margučiai“.

Iškilminga šventė

Penktadienį, kovo 8 dieną, progimnazijos 5 – 8 klasių mokiniai rinkosi į šventę. Minėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Renginį pradėjome Lietuvos valstybės himnu – Vinco Kudirkos „Tautiška giesme“.
Kalbėjo direktorės pavaduotoja Violeta Zigmantienė, kuri pasidžiaugė puikiais progimnazijos darbais, aktyviu dalyvavimu įvairiuose konkursuose, projektuose. Iškilmingo renginio metu buvo pristatyta naujoji mokyklos direktorė Svetlana Plaksij. Jai įteiktas simbolinis mokyklos raktas ir gėlės.
Renginio metu padėkos raštais ir gėlėmis apdovanoti progimnazijos pirmūnai (žiūrėti nuotrauką).
Po šventinių apdovanojimų vyko koncertas „Mūsų dainos Lietuvai“. Įdomiausia tai, kad visi šventės dalyviai buvo ne tik žiūrovai, bet ir artistai, nes kiekviena klasė paruošė ir pristatė dainą apie Lietuvą.
Šventę paįvairino šokių studijos „Kibirkštėlė“ nauji, dar nematyti šokiai, dalyvavo šiuolaikinių šokių grupė „Šėlsmas“.
Po renginio buvo padėtos gėlės ant buvusio mūsų mokyklos mokinio, Nepriklausomybės akto signataro Gintaro Ramono kapo.

Psl. 7 iš 91...3456789