Adventas – laukimo metas

Adventas – keturios savaitės iki Šv.Kalėdų, kai visi tikintieji laukia gimstančio kūdikėlio Jėzaus. Tai – susikaupimo, rimties, vilties metas.

Penktadienio popietę 2b ir 4a klasių mokiniai su mokytojomis Lina Pilipavičiene, Danute Klausiene ir tikybos mokytoja Edita Žarkauskaite rinkosi į Adventinę vakaronę. Mokiniai klausėsi pasakojimo apie Adventą, artėjančių švenčių laukimą.  Sužinojo, kad šiuo laikotarpiu reikia nesipykti, stengtis būti geriems. Viena iš svarbiausių Advento tradicijų- vainiko pynimas. Viduryje salės, uždegus didelę žvakę, Kristaus šviesos simbolį, pradinukai vienas po kito tiesė šviesos kelius ir degė žvakutes. Sužibo degančių žvakučių ratas. Aplink jį vaikai dėjo eglių šakeles, simbolizuojančias vilties medį. Jas papuošė eglių vaisiais- kankorėžiais, simbolizuojančiais šilumą ir meilę, obuoliais-meilės simboliu, spindinčiais eglių žaisliukais – džiaugsmo simboliu, saldumynais, reiškiančiais šventę. Sustoję aplink nupintą Adventinį vainiką, pradinukai žaidė žaidimus, giedojo giesmes.

Visi, kaip viena, didelė, darni šeima sustojome prie tėvelių paruošto bendro balto stalo su kūčiukais, kisieliumi, virtomis bulvėmis su kąstiniu ir kitais tradiciniais Kūčių patiekalais. Laužėme kalėdaitį, traukėme šiaudą iš po staltiesės, spėjome ateitį.

Dėkojame mokytojai Editai ir tėveliams padėjusiems vaikams sukurti  rimties, susikaupimo ir švento laukimo nuotaiką. 

2017 metai – Piliakalnių metai

Joniškio Raudonojoje sinagogoje vyko Žiemgalos aukštaičių kultūros draugijos 20 metų  šventė.

Joje iškilmingai įteiktos Padėkos net 13 progimnazijos mokinių. Tai Padėkos už dalyvavimą piešinių konkurse „Mes prie piliakalnių užaugom, skirtame Piliakalnių metams ir pelniusiems vieno gražiausių konkurso piešinių kūrėjo  vardą. Padėkota:

 • Karinai Buivydaitei, 5a klasės mokinei
 • Brigitai Stankaitytei, 5a klasės mokinei
 • Justinai Trumpulytei, 5b klasės mokinei
 • Lukai Dambrauskaitei, 6b klasės mokinei
 • Agnei Praniulytei, 7a klasės mokinei
 • Emai Vaineikytei, 8a klasės mokinei
 • Džedlingai Daškevičiūtei, 8a klasės mokinei
 • Emai Vitkauskaitei, 8b klasės mokinei
 • Beatričei Kozmianaitei, 8b klasės mokinei
 • Enrikai Griciūtei, 8b  klasės mokinei
 • Marijai – Adelei Paulavičiūtei, 8b  klasės mokinei
 • Ugnei Skripkutei, 8b klasės mokinei
 • Aistei Vaitekūnaitei, 8b klasės mokinei

Padėka  visiems  mokiniams ir  istorijos  mokytojai Ritai Ivaškevičienei, pakvietusiai  dalyvauti šiame prasmingame piešinių konkurse.

Adventiniai skaitymai

Graži tradicija progimnazijoje tęsiasi. Mokinių, mokytojų, kitų progimnazijos darbuotojų išpuoštoje, jaukumu alsuojančioje progimnazijos aplinkoje vykdomas projektas „Adventiniai skaitymai“.

Projekto iniciariai – Tėvų klubo nariai.

Visą savaitę pagal susitartą tvarkaraštį pirmos pamokos laiku 1-6 klasių mokiniams vyksta nuoširdžių, šiltų tekstų skaitymai. Ne eiliniai skaitymai, o mamų skaitymai. Tai nuostabu.

Gera ir malonu, kai mokinius, tėvus, mokytojus vienija bendrystės jausmas. Ačiū!

Progimnazijos pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės pareigas Violeta Zigmantienė.

Širdyje likusios ir užfiksuotos akimirkos:

 

Išmintingi žmonės sako, kad svajoti yra malonu, naudinga ir sveika. Racionalieji teigia, kad svajodami daug ir stipriai, ateitį galime paversti dabartimi. Tegul gražiausių švenčių laikas bus mums visiems proga atitrūkti nuo kasdienybės. Džiaukimės mažais stebuklais, nelaukdami kol įvyks dideli… Tikėkime stebuklais kaip vaikystėje, apšerkšnijusių langų piešiniuose įžvelkime besišypsančią laimę, o naktį pūgoje išgirskime tylią, raminančią dainą, kurią jau buvome pamiršę. Te visada Jus ir Jūsų šeimas lydi santarvė, ramybė ir meilė.

Mokytoja Virginija

Nuo šiandien galite pradėti skleisti džiaugsmą.

Kartais pakanka mažytės kibirkštėlės įžiebti skaisčią ugnį. Pakanka lašo gėrio, kad pasaulis imtų keistis.

Meilė tai vienintelis turtas, kuris auga tada, kai juo pasidalijama: vienintelė dovana, didėjanti dovanojama. Tai vienintelis dalykas, kurio kuo daugiau atiduodame, tuo daugiau gauname; dovanokite meilę, nelaikykite jos sau, leiskite jai skristi kartu su vėju.

Gražaus laukimo! Su meile Edita!