Šiandien, tarptautinės mokytojų dienos proga,

mokinių įgula pakvietė mokytojus pakeliauti laivu. Jau įeinant į mokyklą buvo padovanojami bilietai į šią kelionę, obuolys su palinkėjimu. Po pamokų laivo denyje įgula rodė meninę programėlę mokytojams. Kelionė nė vienam neprailgo!

Mokykla pradėjo 40-us mokslo metus

Į mokslo metų pradžios šventę susirinko draugiški, vieni kitų pasiilgę Mato Slančiausko progimnazijos bendruomenės nariai – mokiniai, jų tėveliai, mokytojai, progimnazijos darbuotojai, svečiai.

Skamba mokyklos daina. Visas dėmesys ir plojimai naujiems kolektyvo nariams – pirmokams. Juos į mokyklos kiemą atveda vyriausieji progimnazijos mokiniai- aštuntokai.

Pirmą šventinę pamoką visiems susirinkusiems veda tautiniais rūbais pasipuošę mokiniai – šeštokė Karina ir penktokas Nojus. Iškilmingai pakeliama Lietuvos ir Europos sąjungos vėliavos. Šventės dalyvius pasveikina ir kviečia visiems kartu būti ugdymo proceso dalyviais progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l.e. direktorės pareigas Violeta Zigmantienė, buvęs šio mokyklos mokinys, Joniškio rajono meras Gediminas Čepulis, Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios Klebonas Eduardas Semaška. Progimnazijos Tėvų klubo pirmininkė Lina Vyšniauskaitė pasveikino ir gražiu žodžiu ramino pirmokų tėvelius, kvietė burtis, tiesti kelius nuo širdies iki širdies.

Mokinių dainas keitė šokiai, o šokius keitė dainos. Tą dieną jaukiame progimnazijos kieme daug šviesos buvo ne tik nuo saulės, bet ir nuo visų susirinkusių šypsenos. Tai nuteikia geriems, sėkmingiems 2018-2019 mokslo metams.

Miela Mato Slančiausko progimnazijos bendruomene,

40-sis rugsėjis peržengė mūsų mokyklos slenkstį. Praeityje daug prasmingų ir gražių darbų, įsimintinų renginių, mielų kolegų veidų, judrių moksleivių žingsnių, brandžių abiturientų ir aštuntokų laidų… Turiningu gyvenimo ir mokinių ugdymo keliu žengia Mato Slančiausko progimnazija.

Džiugios Jums ir prasmingos Rugsėjo Pirmosios šventės, gražaus 40-jo mokyklos Gimtadienio!

Tegul progimnazijos koridoriais aidi Mokinių juokas, o Mokytojų veidus puošia šypsena. Linkiu visiems Jums pažinimo džiaugsmo, jaukaus bendravimo ir bendradarbiavimo, naujų idėjų ir įkvėpimo prasmingiems darbams, ypatingų gyvenimo akimirkų ir savęs atradimo, pedagoginio optimizmo ir progimnazijos klestėjimo.

Su gražiu brandžios jaunystės Jubiliejumi, su 40-uoju Mokyklos Gimtadieniu!

Sėkmingų naujųjų mokslo metų!

Visada su Jumis
Svietlana Plaksij

Šokių festivalis „Šoks vaikučiai šokinį“

Gegužės 11 d. Joniškio lauko estradoje šurmuliavo tradicinis moksleivių liaudiškų šokių festivalis „Šoks vaikučiai šokinį“. Festivalį nuo 2007 m. organizuoja Mato Slančiausko progimnazija ir šokių studija „Kibirkštėlė“.  Į festivalį atvyko net trys kolektyvai iš Šiaulių – Romuvos progimnazijos liaudiškų šokių kolektyvo „Žalnieriukas“ dvi grupės (vad. Adelė Gružienė) ir Dainų progimnazijos šokių studijos „Šermukšnėlė“ jaunimo grupė (vad. Indrė Šerpytienė), du kolektyvai iš Kuršėnų – Sasio Anglickio pagrindinės mokyklos jaunučių liaudiškų šokių kolektyvas (vad. Loreta Lideikienė ir Birutė Juknienė) bei Šiaulių raj. savivaldybės kultūros centro šokių studijos „Diemedėlis“ jaunimo grupė (vad. Loreta Lideikienė), Naujosios Akmenės Saulėtekio progimnazijos liaudiškų šokių kolektyvo jaunimo grupė (vad. Sigita Gadžij) ir gausiausiu būriu atgužėję šokėjai iš Žemaitijos – Šilalės meno mokyklos šokių studijos „Lokysta“ jaunių, mergaičių ir jaunuolių grupės. „Kibirkštėlė“ festivalio žiūrovams pristatė net penkias įvairaus amžiaus šokėjų grupes: parengiamąją (1-2 kl.), jaunučių (2-3 kl.), jaunių (4-7 kl.), merginų (6-10 kl.) ir jaunimo (8-11 kl.). Festivalio koncertą savo dainomis paįvairino Mato Slančiausko progimnazijos popchoro „Pasakėlė“ daininkai (vad. Virginija Pučkuvienė). Koncerto pradžioje renginio vedėjai Salomėja Paulavičiūtė ir Paulius Katiliavas pranešė, kokioms datoms ir įvykiams skirtas šiemetinis festivalis: Lietuvos šimtmečiui, Lietuvos šimtmečio Dainų šventei ir Mato Slančiausko progimnazijos keturiasdešimtmečiui. Dalyvius bei žiūrovus pasveikino Joniškio raj. savivaldybės mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė ir įteikė „Kibirkštėlės“ vadovei Sandrai Paulavičienei saldžių kalorijų rinkinį, skirtą  šokėjams. Koncerto metu mažesnius šokėjus keitė vyresni, trankius šokius – lyriški, visiems labai patiko masiniai, kelių kolektyvų vienu metu atliekami Dainų šventės šokiai, o koncerto kulminacijai „Kibirkštėlės“ jaunimo ir merginų grupės atliko žiūrovus ypač sužavėjusią dviejų šokių kompoziciją, skirtą mūsų šimtmetį švenčiančiai Tėvynei – „Dek, ugnie“ ir „Protėvių žemė“. Į šį finalinį šokį įsijungė ir visi festivalio dalyviai. Du šimtai trisdešimt aštuoni tautiniais kostiumais pasipuošę šokėjai užpildė Joniškio lauko estradą ir nupynė spalvingą meilės juostą Lietuvai, į kurią sudėjo ne tik gražiausius šokius, bet ir karštą širdžių plakimą, jaunystės šėlsmą, skambų vaikišką juoką… Po koncerto šokėjams ir jų vadovėms dėkojo laikinai einanti Mato Slančiausko progimnazijos direktoriaus pareigas Violeta Zigmantienė ir direktoriaus pavaduotoja ugymui Jolanta Šiurnienė. Kolektyvams įteikti padėkos raštai,  vadovės pradžiugintos valgomomis dovanėlėmis ir ypatingomis, Rimanto Stankūno medelyno įsteigtomis dovanomis – sodinukais. Buvo padėkota ir Jievaro šokėjui Vaclovui Ukrinui, dažnai kartu su žmona Zita atliekančiam solistų partijas „Kibirkštėlės“ pasirodymuose, kultūros centro darbuotojams, o ypač Jūratei Buivydienei bei pradinių klasių mokytojoms, festivalio metu prižiūrėjusioms mažuosius šokėjėlius.  Po koncerto estradoje grojo muzika, dalyviai galėjo pabendrauti ir pasilinksminti, o vadovės vaišinosi joniškietišku kulinariniu paveldu –Teodoros Paulavičienės ruoštais „virtieniais“ su raugintais kopūstais.

SVEIKINU VISĄ DRAUGIŠKĄ MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENĘ, LAUKIANČIĄ ATGIMIMO DŽIAUGSMO, SU PRASMINGA, VILTINGA, ŠVIESIA PAVASARIO ŠVENTE – ŠV. VELYKOMIS!

nuoširdžiai

Violeta Zigmantienė, Mato Slančiausko progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės pareigas