Šokių festivalis „Šoks vaikučiai šokinį“

Gegužės 11 d. Joniškio lauko estradoje šurmuliavo tradicinis moksleivių liaudiškų šokių festivalis „Šoks vaikučiai šokinį“. Festivalį nuo 2007 m. organizuoja Mato Slančiausko progimnazija ir šokių studija „Kibirkštėlė“.  Į festivalį atvyko net trys kolektyvai iš Šiaulių – Romuvos progimnazijos liaudiškų šokių kolektyvo „Žalnieriukas“ dvi grupės (vad. Adelė Gružienė) ir Dainų progimnazijos šokių studijos „Šermukšnėlė“ jaunimo grupė (vad. Indrė Šerpytienė), du kolektyvai iš Kuršėnų – Sasio Anglickio pagrindinės mokyklos jaunučių liaudiškų šokių kolektyvas (vad. Loreta Lideikienė ir Birutė Juknienė) bei Šiaulių raj. savivaldybės kultūros centro šokių studijos „Diemedėlis“ jaunimo grupė (vad. Loreta Lideikienė), Naujosios Akmenės Saulėtekio progimnazijos liaudiškų šokių kolektyvo jaunimo grupė (vad. Sigita Gadžij) ir gausiausiu būriu atgužėję šokėjai iš Žemaitijos – Šilalės meno mokyklos šokių studijos „Lokysta“ jaunių, mergaičių ir jaunuolių grupės. „Kibirkštėlė“ festivalio žiūrovams pristatė net penkias įvairaus amžiaus šokėjų grupes: parengiamąją (1-2 kl.), jaunučių (2-3 kl.), jaunių (4-7 kl.), merginų (6-10 kl.) ir jaunimo (8-11 kl.). Festivalio koncertą savo dainomis paįvairino Mato Slančiausko progimnazijos popchoro „Pasakėlė“ daininkai (vad. Virginija Pučkuvienė). Koncerto pradžioje renginio vedėjai Salomėja Paulavičiūtė ir Paulius Katiliavas pranešė, kokioms datoms ir įvykiams skirtas šiemetinis festivalis: Lietuvos šimtmečiui, Lietuvos šimtmečio Dainų šventei ir Mato Slančiausko progimnazijos keturiasdešimtmečiui. Dalyvius bei žiūrovus pasveikino Joniškio raj. savivaldybės mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė ir įteikė „Kibirkštėlės“ vadovei Sandrai Paulavičienei saldžių kalorijų rinkinį, skirtą  šokėjams. Koncerto metu mažesnius šokėjus keitė vyresni, trankius šokius – lyriški, visiems labai patiko masiniai, kelių kolektyvų vienu metu atliekami Dainų šventės šokiai, o koncerto kulminacijai „Kibirkštėlės“ jaunimo ir merginų grupės atliko žiūrovus ypač sužavėjusią dviejų šokių kompoziciją, skirtą mūsų šimtmetį švenčiančiai Tėvynei – „Dek, ugnie“ ir „Protėvių žemė“. Į šį finalinį šokį įsijungė ir visi festivalio dalyviai. Du šimtai trisdešimt aštuoni tautiniais kostiumais pasipuošę šokėjai užpildė Joniškio lauko estradą ir nupynė spalvingą meilės juostą Lietuvai, į kurią sudėjo ne tik gražiausius šokius, bet ir karštą širdžių plakimą, jaunystės šėlsmą, skambų vaikišką juoką… Po koncerto šokėjams ir jų vadovėms dėkojo laikinai einanti Mato Slančiausko progimnazijos direktoriaus pareigas Violeta Zigmantienė ir direktoriaus pavaduotoja ugymui Jolanta Šiurnienė. Kolektyvams įteikti padėkos raštai,  vadovės pradžiugintos valgomomis dovanėlėmis ir ypatingomis, Rimanto Stankūno medelyno įsteigtomis dovanomis – sodinukais. Buvo padėkota ir Jievaro šokėjui Vaclovui Ukrinui, dažnai kartu su žmona Zita atliekančiam solistų partijas „Kibirkštėlės“ pasirodymuose, kultūros centro darbuotojams, o ypač Jūratei Buivydienei bei pradinių klasių mokytojoms, festivalio metu prižiūrėjusioms mažuosius šokėjėlius.  Po koncerto estradoje grojo muzika, dalyviai galėjo pabendrauti ir pasilinksminti, o vadovės vaišinosi joniškietišku kulinariniu paveldu –Teodoros Paulavičienės ruoštais „virtieniais“ su raugintais kopūstais.

SVEIKINU VISĄ DRAUGIŠKĄ MATO SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENĘ, LAUKIANČIĄ ATGIMIMO DŽIAUGSMO, SU PRASMINGA, VILTINGA, ŠVIESIA PAVASARIO ŠVENTE – ŠV. VELYKOMIS!

nuoširdžiai

Violeta Zigmantienė, Mato Slančiausko progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės pareigas

Šv. Velykų belaukiant…

Šv. Velykos – lietuviams visada buvo labai svarbi šventė. Nuo seno dedama itin daug pastangų ir laiko, kad šios pavasario šventės svarbiausi atributai – margučiai – būtų kuo margesni ir išskirtiniai.

2b ir 4a klasių mokiniai su savo mokytojomis L. Pilipavičiene ir D. Klausiene ieškojo natūraliausio, nekenksmingo marginimo būdo, kuris leistų sukurti įspūdingus margučius. Šio marginimo būdo mielai sutiko pamokyti ir savo patirtimi pasidalino 4a klasės mokinės Tėjos močiutė Angelija Zigmantienė. Ji mokinius supažindino su kiaušinio marginimu  dekupažo būdu. Vaikai, iš jiems patinkančių margaspalvių servetėlių, išsikarpė gražiausius paveikslėlius, juos klijavo ant kiaušinio. Į šią edukacinę pamoką mielai įsijungė ir mokinių mamytės. Paprasta ir gražu! Vaikų rankose patys gražiausi Velykiniai margučiai.

Džiaugiamės, kad jau kelintą kartą susitelkiame bendram darbui, gebame vieni kitus  pamokyti, pasisemti patirties.

Tariame nuoširdų ačiū Tėjos močiutei Angelijai Zigmantienei.

Atgimimo savaitė progimnazijoje

Š. m. kovo 26-30 dienomis progimnazijos bendruomenė, laukdama Šv. Velykų dalyvavo įvairiose veiklose. Buvo paruošta paroda, skirta atgimimo savaitei. Atgimti kvietė vaikų nulipdyti moliniai paukšteliai, nutūpę ant samanotos palangės. Progimnazijos mokiniai per šią savaitę taip pat aptarė Šv. Velykų papročius ir tradicijas, lankėsi edukacinėse pamokose Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje ir mokykloje, prisiminė tradicinius kiaušinių marginimo raštus. Kovo 28 dieną progimnazijos aktų salėje šurmuliavo Velykinė mugė, gundydama įvairiais gardėsiais. Per Tėvų dieną atsidarė dirbtuvės, kur kiekvienas norintysis turėjo galimybę pasirinktu būdu išgražinti savo atsineštus kiaušinius.

Rankose laikydami savo margučius, pilni idėjų ir minčių bendruomenės nariai pasitiko gamtos atbudimo šventę ir atostogas.

Slančiausko progimnazijoje įvyko kultūrinė pažintinė diena, skirta Lietuvos nepriklausomybės atstatymui paminėti.

Muzikos mokytoja V. Pučkuvienė išdalijo mokiniams po Joniškio istorinio objekto apibūdinimą, kurį vaikai turėjo surasti pačiame mieste.

Vaikai sėdo prie išmaniųjų įrenginių, ieškojo informacijos ir kartu su auklėtojomis nuėję mieste prie jų nusipaveikslavo. Visi susitikę prie Nepriklausomybės paminklo sugiedojo tautinę giesmę, padėjo gėlių. Sugrįžusių į mokyklą jau laukė Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos bei krašto apsaugos savanorių pajėgų  atstovai. Direktorės pavaduotoja ugdymui J. Šiurnienė priminė vaikams, kad Vienas nepriklausomybės akto signatarų – buvęs mokyklos mokinys Gintaras Ramonas. Bendruomenės nariai  kasmet ateina jam padėkoti prie jo kapo.

Vaikai nuotraukose užfiksavę istorinius objektus, juos pristatė draugams, papasakojo, kuo surastas pastatas įžymus, kas jame gyveno ar buvo įrengta.

Svečiai pristatė Lietuvos karo tarnybos privalumus, papasakojo apie kariuomenės sudėtį, kareivių laipsnius, suorganizavo viktoriną. Po to mokiniai dalyvavo kareiviškose estafetėse. Buvo išrinktos sumaniausios ir vikriausios klasės, apdovanotos prie mokyklos kieme besikūrenančio laužo. Visi vaišinosi kareiviška koše, dainavo dainas, šaudė į taikinius.

Šios dienos veiklos vaikams patiko. Patirti įspūdžiai ir įgytos žinios dar ilgai išliks atmintyje.

Dėkojame už bendradarbiavimą Joniškio istorijos ir kultūros muziejui, kultūros centrui, mokyklos buvusiam mokiniui, o dabar profesinės karo tarnybos kariui srž. R. Lesučiui, ir jo kolegoms iš Šiaulių RKPKS ir Pakruojo poskyrio št. srž. A. Mazurkevičiui,  vyr srž. D. Pileckui, vyr. srž. V. Juknevičiui  ir vyr. eil. S. Strazdienei.