Konferencija „Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas.“

Kovo 27 d. mokytojos metodininkės Irena Čepinskaitė ir Irena Katinienė sukvietė pradinukus į konferenciją „Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas.“

Lyg paukšteliai suskrido iš Rygos lietuvių vid. m-los, Jelgavos 5 vid. m-los, Rokiškio raj. Obelių gimnazijos ir visų mūsų rajono mokyklų jaunieji gamtininkai.

Su susidomėjimu vaikai klausė pranešimų: „Aplinka ir mes“, kurį skaitė Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Joniškio agentūros vedėjas Romas Baltramaitis, „Kas mums ošiantys miškai“ – Mindaugių pagr. m-los gamtininkų būrelio „Šermukšniukai“ vadovė, mokytoja metodininkė Angelė Čepaitienė.

79 mokinukai – pranešėjai pasidalino patirtimi, išklausė, pamatė, išgirdo, sužinojo naujų potyrių apie gamtą. Visa tai jie atliko grupiniame darbe. Savo pranešimų išvadas parašė ant atskirų lapų, kuriuos perskaitę, susegė į knygą.

Šeštokai prieš patyčias

Klases valandeleKovo 24 dieną 6a klasės mokiniai savaip paminėjo savaitę be patyčių: dalyvavo netradicinėje klasės valandėlėje, kurios metu klausėsi paskaitos ir diskutavo patyčių mokykloje tema su Joniškio miesto policijos komisariato bendruomenės pareigūne Almira Kumpyte ir klasės auklėtoja Simona Jaciene. Pareigūnė prisipažino, kad mokykloje jai taip pat yra tekę susidurti su patyčiomis ir  pateikė vaikų psichologo Evaldo Karmazos patarimų kaip užkirsti joms kelią.

Projektas „Aukime sveiki ir saugūs“

Lapkričio 17-20 dienomis M. Slančiausko progimnazijoje vyko projektas „Aukime sveiki ir saugūs“. Projektą inicijavo ir koordinavo socialinė pedagogė Nijolė Kiudulienė, o įgyvendino pradinių klasių mokytojos ir sveikatos priežiūros specialistė R. Jeskevičienė. Pirmoji projekto diena buvo pavadinta “Sveikai maitinkimės ir būsime sveiki“. Mokiniai kartu su mokytojomis, tėveliais gamino sveikuolių maistą, surengė parodą, pristatė sveikuolių maisto receptą, vyko degustacija. Kitą dieną vyko sportinės estafetės „Aš, tėtis ir mama esam sportiška šeima“. Estafetėse labai linksmai lenktyniavo mokiniai, tėčiai, mamos. Aišku, pagelbėjo ir klasių mokytojos. Estafetes organizavo kūno kultūros mokytoja R. Kazimieraitienė. Prizinių vietų nebuvo, bet nugalėjo draugiškumas, nuoširdumas, susitelkimas bendram tikslui. Mokiniai klausėsi Policijos komisariato nepilnamečių reikalų pareigūnės D. Benaitytės pasakojimo apie savo ir namų turto saugojimą, asmens duomenų apsaugą, bendravimą internetu, žiūrėjo filmus apie neatsargaus bendravimo internetinėse svetainėse pavojus. Baigiamasis projekto renginys buvo viktorina “Sveiko maisto piramidė“. Viktoriną organizavo pradinių klasių mokytojos D. Marcinkevičienė ir U. Vaineikienė bei sveikatos priežiūros specialistė R. Jeskevičienė. Viktorinoje dalyvavo septynios komandos. Mokiniai atliko įvairias užduotis: atpažino kruopas, sprendė kryžiažodžius, statė sveiko maisto piramidę. Klasių komandos buvo apdovanotos prizais, o visi projekto dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais už aktyvų ir kūrybingą dalyvavimą projekte. Kiti pirmų, antrų klasių mokiniai piešė piešinius “Sveikas žmogus – laimingas žmogus“, surengė piešinių parodą. Trečių, ketvirtų klasių mokiniai kūrė ketureilius „Jeigu noriu būti sveikas…“. Savo sukurtus eilėraščius eksponavo stenduose. Projekto esmė yra ta, kad sveikas maistas, aktyvus fizinis judėjimas, sportas- geros emocinės savijautos, ugdymosi sėkmės rodiklis.

Paskaitose “Klasės patyrimas per veiksmą”

DSCF5790Gruodžio 12-13 dienomis mūsų progimnazijos 7a klasės mokiniai dalyvavo psichologo Evaldo Karmazos paskaitose “Klasės patyrimas per veiksmą”. Mokiniai pažvelgė į savo ir klasės draugų santykius, į atmosferą mokykloje ir klasėje per vaidinimą ir situacijų žaidimus. Vaikams šis susitikimas paliko gilų įspūdį. Esame dėkingi Saulės mamytei LAIMAI VIRBIČIANSKIENEI už galimybę susitikti su psichologu.

Jaunieji tyrėjai Mato Slančiausko progimnazijoje

tyrejaiGegužės 31 dieną Joniškio Mato Slančiausko progimnazija virto moksline laboratorija. Mokytojos metodininkės Ingos Misiuvienės iniciatyva tądien į mokyklą atvyko šeši mokslininkai iš Edukologijos universiteto, Lietuvos kūno kultūros akademijos, Vilniaus universiteto ir Molėtų obsarvatorijos, kurių tikslas buvo kuo daugiau mokinių sudominti moksline veikla. Tad po visą mokyklą išsibarstę įvairių gamtos mokslų sričių specialistai kartu su Mato Slančiausko progimnazijos 5-8 klasių mokiniais įsitraukė į darbą.
Pirmiausia mokiniai turėjo galimybę pasiklausyti paskaitos apie įvairias vabzdžių rūšis. Edukologijos universiteto doktorantė Agnė Rocienė, tyrinėjanti egzotinę pasaulio fauną, papasakojo, kokios vabzdžių rūšys gyvena Lietuvoje, kurios iš jų populiariausios, kokių egzotinių vabzdžių mes galime savo šalyje išvysti. Doktorantė pasidalino įspūdžiais ir iš ekspedicijų Indijoje, Kinijoje.
Chemijos kabinete vyko paskaita apie fizinio krūvio įtaka sveikatai. Prof. dr. Vytautas Streckis, ne tik išsamiai paaiškino bet ir parodė įvairių testų taikymą nustatant organizmo aktyvumą ir nuovargio pasireiškimą atliekant fizinį krūvį.
Aktų salėje moksleiviams buvo demonstruojamos greitaeigės kameros, kurios registruoja žmogaus judesius. Vaikai stebėjo, kaip mokslininkas, stovintis prieš jų akis, virsta animacinio 3D filmo veikėju. Labai įdomu buvo išgirsti ir tai, kad Virgilijaus Aleknos laimėjimai buvo pasiekti padedant sporto srities mokslininkams, kurie fiksavo V. Aleknos metimus treniruočių metu ir taip jam padėjo išsiaiškinti, kokie metimai yra patys sėkmingiausi.
Žinoma, didžiausią įspūdį Mato Slančiausko progimnazijos mokiniams paliko sporto salėje įkurtas mobilus planetariumas, kuriame, gulėdami ant čiužinių, mokiniai klausėsi mokslininko pasakojimo apie žvaigždynus ir planetas. O svarbiausia, kad klausydamiesi pasakojimo jie stebėjo trimatę erdvę. Tad vaikai jautėsi taip, lyg gulėtų po atviru dangumi ir pro jų akis skraidytų žvaigždės arba į gulinčius mokinius „kėsintųsi“ didžiulės planetos. Salėje netilo nuostabos šūksniai, o pasibaigus paskaitai mokinukai tegalėjo pasakyti du žodžius: “Nerealu! Fantastika!“
Nors moksliniai renginiai mokykloje tęsėsi nuo ryto iki popiet, tačiau mokiniams laikas neprailgo, nes jie tądien iš mokinių virto studentais – tyrėjais. Smagu, kad Mato Slančiausko progimnazijos biologijos mokytoja Inga Misiuvienė, fizikos- informacinių technologijų mokytoja Asta Radžvilienė, padedant fizikos –informacinių technologijų mokytojui Tomui Jankauskui, jau ne pirmą kartą mokyklai suteikia šansą tapti viena iš tų laimingų respublikos mokyklų, kuri įtraukiama į projektą „Tyrėjo diena tavo mokykloje“. Prieš kelis metus ne vienas mokyklos mokytojas domėjosi jaunųjų tyrėjų ugdymu. – Tai matematikos mokytoja Lina Aleknevičienė, ekonomikos mokytoja Jūratė Pinkienė, informacinių technologijų mokytoja Daiva Majauskaitė, informacinių technologijų specialistas Ramūnas Šniukas.
Šiais metais mokyklų, norinčių dalyvauti tokiame įspūdingame projekte buvo trys šimtai, o laimingomis tapo tik keturiasdešimt keturios.
Po renginio mokytoja Inga džiaugėsi, kad sulaukė kolegų mokytojų palaikymo organizuojant Jaunojo tyrėjo dieną progimnazijoje.
Tai buvo puiki ugdymo(si) diena ir mokiniams, ir mokytojams.