SUSITIKIMAS SU RAŠYTOJA IGNE ZARAMBAITE

Pirmąją dieną po atostogų 2a ir 4b klasių mokiniai dalyvavo susitikime su rašytoja I. Zarambaite, į kurį vaikus pakvietė Joniškio J. Avyžiaus vardo bibliotekos darbuotojos. Ruošdamiesi susitikimui mokiniai perskaitė knygas „Emilio laiškai“ ir „Skudurinukė“.

Pastaroji knygelė – apie mergaitę Anelę, kuriai mama pasiuva skudurinę lėlytę ir pavadina Uršule. Tai pasakojimas apie draugystę, laiką ir ištikimybę. Viena namuose likusi Uršulė mąsto, kiek trunka VISADA, nes prasidėjus judviejų draugystei Anelė buvo pasižadėjusi visada ją mylėti.

Knygos pristatymo metu Ingė vaikams pasakojo, kaip ji kuria pasakas, lėles. I. Zarambaitės kurtos lėlės turi širdelę, kurią autorė įsega po drabužėlių sluoksniu. Ir lėlės tampa jaukios, gyvos, su jomis užsimezga šiltas ryšys. Savo kūrinius autorė atiduoda tik geriems, patikimiems žmonėms.

Vėliau mokiniai, bibliotekininkių, mokytojų ir pačios autorės padedami, kūrė savo lėlę. Svarbiausią akcentą – širdelę – vaikams palikta sukurti patiems su tėveliais namuose. Renginio pabaigoje autorė visiems dovanojo po knygą, kurią vaikai pažadėjo perskaityti tėveliams, seneliams, broliams ir sesutėms.

Mokytojos U. Vaineikienė ir J. Liandzbergienė

Svečiuose – rašytojas Dainius Šukys

Balandžio 2 dieną (per H.K.Anderseno gimtadienį) yra švenčiama Tarptautinė vaikiškos knygos diena. Ta proga prieš pat atostogas mokyklos pradinukai susitiko su vaikiškų knygelių rašytoju ir iliustratoriumi iš Šiaulių Dainiumi Šukiu. Autorius pristatė ir padovanojo bibliotekai savo naujausią knygelę „Trys paršiukai, Spirabyra ir sugižęs pienas“. Tai jau šeštoji rašytojo knyga. Džiugu, kad mokiniai net keturias autoriaus pasakas jau perskaitė ir net savaip iliustravo. Rašytojas papasakojo, kaip gimsta personažai, istorijos, kodėl yra laimingas piešdamas. Vaikučiams teko iškirpti, suklijuoti ir nuspalvinti rašytojo pieštus personažus: katinėlį ir šuniuką. Smagu, kad kiekvienas vaikas sukūrė gyvūnėlį savaip. Šmaikšti buvo ir pasaka, kurią rašytojas pasekė ir iliustravo lentoje. Autorius nuoširdžiai pakvietė vaikus kuo daugiau skaityti, o tada nebijoti sukurti ir savų istorijų. Skaitykim ir leiskim savo vaizduotei „skristi“…

Pradinių klasių mokytojos I. Katinienė ir J. Bytautienė

Pamoka-susitikimas su poetu Jonu Ivanausku

Prieš Velykų šventes 6a klasės lietuvių kalbos pamokoje lankėsi joniškietis poetas Jonas Ivanauskas.  Neseniai šios klasės mokinės Brigita  Budreckaitė  ir Fausta Žebrauskaitė parengė ir skaitė pranešimą konferencijoje „Garsūs Žiemgalos žmonės. Mūsų krašto praeitis ir dabartis“.  Pranešimo tema:  „Jonas Ivanauskas – Žiemgalos krašto poetas“. Kaip ir konferencija, taip ir šis susitikimas skirtas Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti. Žmonės, kilę iš mūsų krašto, garsina jį savo darbais, aktyvia visuomenine veikla, turi ką papasakoti jaunajai kartai. Moksleiviai ir poetas klausėsi ištraukų iš pranešimo, kurį skaitė Brigita, mokytojos Rimos Dominaitės, kuri pristatė poeto J.Ivanausko kūrybą. Poetas paskaitė savo eilėraščių, mielai bendravo su moksleiviais: atsakinėjo į jų klausimus ir pats klausinėjo moksleivius. Nors paaugliams poetas nerašo, bet jo skaityti eilėraščiai šeštokams buvo suprantami.  Padėkoję poetui , padovanoję kuklius suvenyrus, priėmėme ir jo dovaną – naujausią kyngelę „Suglauskime širdis“. Progimnazijos bibliotekoje turėsime jau dvi poeto Jono Ivanausko knygeles su autoriaus autografais.

Šv. Velykų belaukiant…

Šv. Velykos – lietuviams visada buvo labai svarbi šventė. Nuo seno dedama itin daug pastangų ir laiko, kad šios pavasario šventės svarbiausi atributai – margučiai – būtų kuo margesni ir išskirtiniai.

2b ir 4a klasių mokiniai su savo mokytojomis L. Pilipavičiene ir D. Klausiene ieškojo natūraliausio, nekenksmingo marginimo būdo, kuris leistų sukurti įspūdingus margučius. Šio marginimo būdo mielai sutiko pamokyti ir savo patirtimi pasidalino 4a klasės mokinės Tėjos močiutė Angelija Zigmantienė. Ji mokinius supažindino su kiaušinio marginimu  dekupažo būdu. Vaikai, iš jiems patinkančių margaspalvių servetėlių, išsikarpė gražiausius paveikslėlius, juos klijavo ant kiaušinio. Į šią edukacinę pamoką mielai įsijungė ir mokinių mamytės. Paprasta ir gražu! Vaikų rankose patys gražiausi Velykiniai margučiai.

Džiaugiamės, kad jau kelintą kartą susitelkiame bendram darbui, gebame vieni kitus  pamokyti, pasisemti patirties.

Tariame nuoširdų ačiū Tėjos močiutei Angelijai Zigmantienei.

Slančiausko progimnazijoje įvyko kultūrinė pažintinė diena, skirta Lietuvos nepriklausomybės atstatymui paminėti.

Muzikos mokytoja V. Pučkuvienė išdalijo mokiniams po Joniškio istorinio objekto apibūdinimą, kurį vaikai turėjo surasti pačiame mieste.

Vaikai sėdo prie išmaniųjų įrenginių, ieškojo informacijos ir kartu su auklėtojomis nuėję mieste prie jų nusipaveikslavo. Visi susitikę prie Nepriklausomybės paminklo sugiedojo tautinę giesmę, padėjo gėlių. Sugrįžusių į mokyklą jau laukė Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos bei krašto apsaugos savanorių pajėgų  atstovai. Direktorės pavaduotoja ugdymui J. Šiurnienė priminė vaikams, kad Vienas nepriklausomybės akto signatarų – buvęs mokyklos mokinys Gintaras Ramonas. Bendruomenės nariai  kasmet ateina jam padėkoti prie jo kapo.

Vaikai nuotraukose užfiksavę istorinius objektus, juos pristatė draugams, papasakojo, kuo surastas pastatas įžymus, kas jame gyveno ar buvo įrengta.

Svečiai pristatė Lietuvos karo tarnybos privalumus, papasakojo apie kariuomenės sudėtį, kareivių laipsnius, suorganizavo viktoriną. Po to mokiniai dalyvavo kareiviškose estafetėse. Buvo išrinktos sumaniausios ir vikriausios klasės, apdovanotos prie mokyklos kieme besikūrenančio laužo. Visi vaišinosi kareiviška koše, dainavo dainas, šaudė į taikinius.

Šios dienos veiklos vaikams patiko. Patirti įspūdžiai ir įgytos žinios dar ilgai išliks atmintyje.

Dėkojame už bendradarbiavimą Joniškio istorijos ir kultūros muziejui, kultūros centrui, mokyklos buvusiam mokiniui, o dabar profesinės karo tarnybos kariui srž. R. Lesučiui, ir jo kolegoms iš Šiaulių RKPKS ir Pakruojo poskyrio št. srž. A. Mazurkevičiui,  vyr srž. D. Pileckui, vyr. srž. V. Juknevičiui  ir vyr. eil. S. Strazdienei.