Pradinukai prisidėjo prie beglobių gyvūnų gerovės

Pasaulinę gyvūnų dieną M. Slančiausko progimnazijos pradinukai minėjo visą savaitę. Suorganizavo ne tik mylimiausio augintinio piešinių parodą, bet ir ekskursiją savo gyvūnėliams mokykloje. Daug džiaugsmo buvo vaikams vedžiojant gyvūnėlius mokyklos koridoriais, glostant ir myluojant patikusius draugo augintinius, diskutuojant apie jų priežiūrą su draugų mamomis, tėveliais ir seneliais. O kokių gyvūnėlių matyta! Daugiausiai vaikai augina šuniukus, katinėlius, jūrų kiaulytes, smiltpeles, papūgėles. Augina net ir varles. Nuostabią šuns ir žmogaus draugystę pademonstravo dresuotojas – mėgėjas A. Budris. Jo augintinė Inka nuostabiai vykdė išmoktas komandas, atliko įvairius triukus. Vaikai buvo sužavėti. Veterinarijos vyr. gydytoja – inspektorė R. Liudvinaitienė pagyrė vaikučius už puikią gyvūnėlių priežiūrą, rodomą meilę ir dėmesį. Priminė, kad naminis gyvūnėlis – ne žaisliukas, o tikras šeimos narys, kurio išmesti, prastai prižiūrėti, nemylėti nevalia. Mokiniai papasakojo, kad visą savaitę ne tik kalbėjo apie savo augintinius, bet nepamiršo ir beglobių gyvūnų. Pradinukai, tėvelių padedami, surinko net 220 kg maisto, kurį padovanojo beglobių gyvūnų namams „Šiaulių letenėlė“. Prie šios akcijos mielai prisidėjo ir gydytoja.

Didžiuojamės mokyklos mokiniais, kurie myli ne tik savo augintinius, bet noriai rūpinasi ir beglobiais gyvūnais.

Tyrėjų naktis

Tyrėjų naktis kasmet vyksta daugiau nei 30 Europos šalių, daugiau nei 300 Europos miestų, su tikslu didinti mokslininkų pripažinimą visuomenėje ir sudaryti galimybę iš arti susipažinti su jų darbais ir pasiekimais.

Tyrėjų nakties renginiai jau septinti metai vyksta mūsų progimnazijoje. Šiais mokslo metais septintokai atliko fizikinius eksperimentus, skirtus šviesos reiškiniams tirti, susipažino su periskopo veikimu, lygino pomidoro, apelsino, citrinos ir svogūno ląstelių dydį ir formą. Aštuntokai domėjosi saulės sistemos kūnais, ieškojo simetrijos gamtoje.

Kaip ir kasmet septintokai rungėsi tarpusavyje protmūšyje. Geriausiai sekėsi ir prizininkais tapo komanda, kurią sudarė Emilė Balčiūnaitė, Justinas Balnys, Luka Drupaitė, Kasparas Galkus, Viltė Kočnevaitė, Simona Rimkevičiūtė, Fausta Žebrauskaitė. Dalis laimėjusių atstovaus progimnaziją rajoniniame konkurse – protmūšyje „Gamtos kodų labirintai“. Sėkmės Jiems!

Dėkojame visiems mokiniams, dalyvavusiems šiuose renginiuose ir, aišku, mokytojoms – Ingai Misiuvienei, Astai Radžvilienei, Linai Aleknavičienei ir mokytojui Tomui Jankauskui už sudarytą galimybę mokiniams dalyvauti Tyrėjų nakties renginiuose.

Integruota rusų – technologijų pamoka

Š.m. kovo 29 d. mūsų mokykloje vyko atvira integruota rusų – technologijų pamoka, kurios tema: Rusiški suvenyrai.

Šiai pamokai 8b kl. mokiniai ir rusų kalbos mokytoja J. Aleksandravičienė, bei technologijų mokytoja G. Stagienė pradėjo ruoštis iš anksto. Mokiniai per technologijos pamokas padarė suvenyrą – „Matriošką“, panaudojo skiautinių techniką ir paruošė pristatymą.

Šioje pamokoje dalyvavo mūsų buvę mokiniai gimnazistai ir jų rusų kalbos mokytoja K. Martinaitienė ir technologijų mokytoja K. Judžentytė iš Aušros gimnazijos. Mokiniai pristatė rusišką suvenyrą – „Medinius šaukštus“ panaudojo dekupažo techniką „hohloma“.

Rusų kalbos mokytojos papasakojo apie suvenyrų istoriją ir akcentavo, kad tai yra žinomi suvenyrai visame pasaulyje. Mokiniai pamokos metu dirbo grupinį darbą ir atliko keturias užduotis: perskaityti dialogą, parašyti laiškelį, suklijuoti paveikslėlį iš kortelių ir atspėti koks tai suvenyras, iš raidžių sudaryti rusišką patarlę apie šaukštus.

Pamokos pabaigoje visi vaišinomės arbata, saldumynais ir sausainukais, kuriuos mergaitės iškepė per technologijų pamokas.

Nuoširdus ačiū mokiniams už puikiai atliktus darbus, jūs esate šaunuoliai ir dėkojame mokytojams už šiltą bendradarbiavimą.

Mokytojos: J. Aleksandravičienė ir G. Stagienė

Rajoninėje moksleivių konferencijoje atsigręžta į žymius mūsų krašto žmones

Kovo mėnuo ypač turtingas renginiais, skirtais Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui bei Lietuvių kalbos dienoms. Šia proga ir mūsų mokykloje organizuota rajono moksleivių konferencija tema „Garsūs Žiemgalos žmonės. Mūsų krašto praeitis ir dabartis“. Šios konferencijos tikslas – prisiminti žymius kraštiečius, praturtinusius mūsų krašto bei visos šalies kultūrinį, mokslinį bei politinį gyvenimą ar net pelniusius pasaulinį pripažinimą. Ne mažiau svarbus uždavinys – lavinti mokinių viešojo kalbėjimo įgūdžius. Tad tokia konferencija, kaip pabrėžė Švietimo, kultūros ir sporto vyriausioji specialistė Aušra Lukšaitė Lapinskienė,  puikus būdas atskleisti ir ugdyti savo gebėjimus jaunesniojo amžiaus mokiniams, kuriems respublikiniuose konkursuose skiriama mažiau dėmesio.

Į konferenciją sugužėjo mokiniai net iš 5 mokyklų. Dalyvavo Žagarės gimnazijos, „Saulės“, Kriukų bei Gasčiūnų pagrindinių mokyklų ir, žinoma, mūsų mokyklos ugdytiniai. Aktyviai konferencijoje dalyvavo Žagarės gimnazijos mokiniai. Jie parengė net 5 pranešimus apie savo krašto šviesuolius. Kruopščiai parengtuose pranešimuose jie prisiminė tokius žymius savo kraštiečius kaip poetą Juozą Žlabį – Žengę, tautodailininką Vincą Maižių, Romualdą ir Vytautą Vaitkus, žymų solistą Vaclovą Daunorą. Nemažai pranešimų skaitė ir mūsų mokyklos mokiniai. Prisiminta mūsų kraštietė poetė Ona Mikalauskienė – Kubiliūtė, daug gerų žodžių pasakyta ir apie įvairioje visuomeninėje veikloje dalyvaujantį joniškietį poetą Joną Ivanauską. Žinoma, nepamirštas ir knygnešys bei tautosakos rinkėjas Matas Slančiauskas bei žymus rašytojas Jonas Avyžius. Konferencijos metu gilintasi ne tik į praeityje žymių žmonių gyvenimus, bet pasidomėta ir šių dienų atradimais. Tokia originali jauna menininkė yra Jolita Vaitkutė. Jos gyvenime net ir įprasti buitiniai dalykai virsta menu. Apie šią menininkę savo atradimais pasidalino „Saulės“ pagrindinės mokyklos septintokė Meida  Čagutė. Kitų mokyklų moksleivių pranešimuose aptarti fizikų Teodoro Grothuso ir Vinco Čepinskio nuopelnai mūsų kraštui, prisiminta mistiškoji rašytoja Jolita Skablauskaitė bei partizanas K. Liuberskis – Žvainys. Mokinius konferencijai ruošė mokytojos Rima Dominaitė, Giedrė Gustienė, Vilija Arlauskienė, Jūratė Mitrikienė, Rita Ivaškevičienė, Alma Kančelskienė, Vilma Kumpikevičiūtė, Daiva Lukienė, Irena Kenzgailienė ir Alina Jonaitienė.

Pagrindinį pranešimą skaitė Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus darbuotojas Darius Vičas. Jis išsamiai ir įdomiai papasakojo apie daugeliui galbūt ir nežinomą asmenį – Steigiamojo Seimo narį, gydytoją, politinį kalinį Klemensą Vaitekūną. Taigi buvo praplėstos ne tik mokinių, bet ir konferencijoje dalyvavusių ir mokiniams padėjusių parengti pranešimus mokytojų žinios.

Konferencijos dalyvių nuotaiką praskaidrino M. Slančiausko progimnazijos mažųjų šokėjų smagus liaudies šokis bei 7a klasės mokinių Jutos Adomaitytės bei Agnės Kulinskaitės padainuota liaudies daina.

Konferencijos organizatoriai – Joniškio M. Slančiausko progimnazija, Joniškio rajono švietimo, kultūros ir sporto skyrius bei Joniškio rajono švietimo centras pasirūpino, kad mokiniai ne tik ugdytųsi savo gebėjimus, bet ir būtų įvertinti patys kūrybingiausi bei aktyviausi mokiniai. Todėl konferencijos pabaigoje buvo apdovanoti rajono moksleivių kūrybinių darbų konkurso „Laiškas gimtajai kalbai“ nugalėtojai. Aukštesniųjų klasių grupėje geriausiai įvertinti šių moksleivių darbai:

  • 1 vieta    G. Gaidjurgytė.  Esė „Mano sielos draugė“
  • 2 vieta    G. Kublickaitė.   „Gimtojo krašto dienoraštis“
  • 3 vieta    R. Stankūnaitė.    „Šimtas“

5-8 klasių grupėje laureate paskelbta mūsų mokyklos 7a kl. mokinė Juta Adomaitytė už rašinį „Ar gera būti lietuviu?

40 klausimų Lietuvai

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba Vilniuje pasirašė dokumentą, skelbiantį, kad Lietuvos Taryba atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Vasario Šešioliktoji atneša lietuvio sielai audrą ir nerimą.

Šiemet Vasario 16 dieną  atkurta Lietuvos  valstybė, švenčia šimtmetį.

Progimnazijos aktų salėje vyko viktorina, „40 klausimų Lietuvai”, skirta paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį ir artėjantį  mokyklos 40 metų gimtadienį. Šią kultūrinę- pažintinę veiklą organizavo geografijos mokytoja Vaida Dundulienė, muzikos mokytoja Virginija Pučkuvienė, istorijos mokytoja Rita Ivaškevičienė. Dalyvavo 5-8 klasių mokinių komandos.  Renginio pradžioje visi iškilmingai sugiedojome „Tautišką giesmę“. Sveikinimo žodį tarė progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui l. e. direktorės pareigas, Violeta Zigmantienė. Ji džiaugėsi buvimu kartu. Kvietė visus atlikti gražius didesnius ar mažesnius darbelius, kad būtų gera savo šeimoje, savo mokykloje,savo mieste,  savo šalyje.

Prieš prasidedant konkursui „40 klausimų Lietuvai”, progimnazijos Padėkos raštai iškilmingai  įteikti I pusmetį labai  gerų  mokymosi rezultatų pasiekusiems  mokiniams.

Komandų pasirodymus vertino komisija: progimnazijos mokytojos Gitana Svytienė, Gitana Stagienė ir Raimonda Kuizinienė.

Mokiniams teko prisiminti ne tik istorijai reikšmingus įvykius, datas, asmenybes, bet ir žymias Lietuvos,  miesto, rajono vietas.

Visos klasės labai stengėsi, buvo puikiai pasiruošę, todėl komisija negailėjo šiltų žodžių ir visus apdovanojo Padėkos raštais už kūrybiškumą ir Lietuvos istorijos bei mokyklos istorijos žinias. Nugalėtojai apdovanoti diplomais ir saldžiais prizais. Nugalėtojų komandos:

5-6 klasių grupėje – 6a klasės komanda „Geležiniai vilkai“

7-8 klasių grupėje – 7a klasės komanda „Varpas ir aušra“

Dėkojame progimnazijos šokių studijos „Kibirkštėlė” kolektyvui, kurio pasirodymas suteikė dar daugiau iškilmingumo šiai šventei.

Džiaugiamės gražiu Lietuvos Nepriklausomybės dienos paminėjimu ir visiems linkime mylėti savo šalį, didžiuotis laisva, nepriklausoma valstybe!