Mano sėkmės kelias

Iškilmingo renginio „Mano sėkmės kelias“ metu pradinių klasių mokiniai, baigę pirmąjį pusmetį aukštesniuoju lygiu, buvo pagerbti.

40 klausimų Lietuvai

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba Vilniuje pasirašė dokumentą, skelbiantį, kad Lietuvos Taryba atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Vasario Šešioliktoji atneša lietuvio sielai audrą ir nerimą.

Šiemet Vasario 16 dieną  atkurta Lietuvos  valstybė, švenčia šimtmetį.

Progimnazijos aktų salėje vyko viktorina, „40 klausimų Lietuvai”, skirta paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį ir artėjantį  mokyklos 40 metų gimtadienį. Šią kultūrinę- pažintinę veiklą organizavo geografijos mokytoja Vaida Dundulienė, muzikos mokytoja Virginija Pučkuvienė, istorijos mokytoja Rita Ivaškevičienė. Dalyvavo 5-8 klasių mokinių komandos.  Renginio pradžioje visi iškilmingai sugiedojome „Tautišką giesmę“. Sveikinimo žodį tarė progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui l. e. direktorės pareigas, Violeta Zigmantienė. Ji džiaugėsi buvimu kartu. Kvietė visus atlikti gražius didesnius ar mažesnius darbelius, kad būtų gera savo šeimoje, savo mokykloje,savo mieste,  savo šalyje.

Prieš prasidedant konkursui „40 klausimų Lietuvai”, progimnazijos Padėkos raštai iškilmingai  įteikti I pusmetį labai  gerų  mokymosi rezultatų pasiekusiems  mokiniams.

Komandų pasirodymus vertino komisija: progimnazijos mokytojos Gitana Svytienė, Gitana Stagienė ir Raimonda Kuizinienė.

Mokiniams teko prisiminti ne tik istorijai reikšmingus įvykius, datas, asmenybes, bet ir žymias Lietuvos,  miesto, rajono vietas.

Visos klasės labai stengėsi, buvo puikiai pasiruošę, todėl komisija negailėjo šiltų žodžių ir visus apdovanojo Padėkos raštais už kūrybiškumą ir Lietuvos istorijos bei mokyklos istorijos žinias. Nugalėtojai apdovanoti diplomais ir saldžiais prizais. Nugalėtojų komandos:

5-6 klasių grupėje – 6a klasės komanda „Geležiniai vilkai“

7-8 klasių grupėje – 7a klasės komanda „Varpas ir aušra“

Dėkojame progimnazijos šokių studijos „Kibirkštėlė” kolektyvui, kurio pasirodymas suteikė dar daugiau iškilmingumo šiai šventei.

Džiaugiamės gražiu Lietuvos Nepriklausomybės dienos paminėjimu ir visiems linkime mylėti savo šalį, didžiuotis laisva, nepriklausoma valstybe!

Lietuvos gimtadienio belaukiant

Laukdami Lietuvos 100-ojo gimtadienio M. Slančiausko progimnazijos mokiniai kartu su technologijų mokytojais E. Tamašausku ir G. Stagiene paruošė trispalvius paukščius, kurie buvo pakabinti ant tvoros, juosiančios stadioną. Tai mūsų laisvės skrydžio paukščiai.

Visos mokyklos mokiniai dalyvavo projekte „Mano Lietuvai 100“. Kiekvienas mokinys iškirpo po spalvotą gėlytę ir prisegė prie paruošto Lietuvos kontūro. Gavosi gražus Lietuvos trispalvis žemėlapis.

Vaikai džiaugėsi galėdami dalyvauti akcijoje „Mano trispalvė“. Kiekvienas pasidaręs savo trispalvę iš popieriaus, žele, nunėręs, sukalęs, pasiuvęs, susimeistravęs rinkosi į mokyklos holą bendrai nuotraukai. Smagu buvo matyti ir mamytes, močiutes, atlydėjusias savo atžalas. Mokytojos taip pat nustebino savo sukurtomis trispalvėmis.

Visa mokykla šurmuliavo džiaugsmingu laukimu.

Keturių kartų dovana Lietuvai

Pasitinkant  Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį 2b ir 4a klasių mokiniai su savo mokytojomis L. Pilipavičiene ir D. Klausiene nusprendė su gimtadieniu pasveikinti Lietuvą – nuvelti ir padovanoti trispalvius karolius. Prie šio projekto mielai prisidėjo mokinių tėveliai, močiutės ir promočiutės. Vėlimo iš vilnos gudrybėmis, patirtimi dalijosi ir velti mokė 4a klasės mokinio Vakario močiutė Elena Stankaitienė. Po ilgo ir daug kantrybės reikalaujančio darbo, mokiniai ir tėveliai savo rankose jau laikė trispalvius karolius.

O 4a klasės mokinės Smiltės promočiutė numezgė ir padovanojo visiems mokiniams trispalves apyrankes.

Džiaugiamės šiltu ir gražiu mokinių, tėvelių, močiučių bendravimu ir bendradarbiavimu perduodant iš kartos į kartą idėjas, žinias ir patirtį. Didžiuojamės, kad net keturios kartos savo meilę, kūrybą ir darbą skyrė savo gimtajai šaliai.

Mokyklos 40-mečiui artėjant…

Vasario 8 dieną progimnaziją pasiekė maloni staigmena iš JAV. Į mokyklą atkeliavo Mato Slančiausko pasakų rinkinys anglų kalba. Knygą sudarė ir mums padovanojo M. Slančiausko proprovaikaitis p. Robert Staneslow. 

Nuotraukoje – anglų kalbos mokytoja Laima Kurauskienė ir dovanota knyga