Įteikti išsilavinimo pažymėjimai progimnaziją baigusiems mokiniams

2018 m. birželio 19 d. progimnazijos aktų salėje iškilmingai įteikti pagrindinio ugdymo I dalies baigimo pažymėjimai. Tai šešta progimnazijos laida.

Tą dieną progimnazijoje buvo šventė, kurioje mokytojai, mokiniai, jų tėveliai dėkojo vieni kitiems už mokymąsi kartu, už ugdymąsi  kartu, už bendravimą ir bendradarbiavimą.

Šauniems Mato Slančiausko progimnazijos šeštos laidos aštuntokams palinkėta nuolatos ugdytis, mokytis. Būti ieškančiais ir randančiais savo sėkmę.

Mano sėkmė – mūsų sėkmė. Pasidžiaukime kartu.

Paskutinę mokslo metų dieną į progimnazijos aktų salę rinkosi 5-8 klasių mokiniai, mokytojai, tėveliai. Vyko renginys „Mano sėkmė – mūsų sėkmė. Pasidžiaukime kartu“.  Padėkota mokiniams, labai gerai baigusiems 2017-2018m.m. II pusmetį ir mokiniams, sėkmingai dalyvavusiems konkursuose, olimpiadose, projektuose, varžybose. Padėkota mokytojams.

Vienas labai labai svarbus momentas – mes mokinomės džiaugtis vieni kitų sėkme.

Mokomės praktiškai

Šiandien M. Slančiausko progimnazijoje mokytojais dirbo savo sričių specialistai: priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, sveikatos biuro, skautai, šauliai. Visi ne tik pristatė savo profesijas, bet ir mokė vaikus, kaip elgtis gaisro metu, kaip jo išvengti, ką daryti draugui užspringus, susižeidus, nudegus ir t.t. Šauliai savo veiklą pradėjo tylos minute, pagerbdami žuvusius Lietuvos tremtinius, papasakojo apie savo veiką, parodė amuniciją. Skautai su vaikais ne tik žaidė žaidimus, bet ir pristatė savo užsiėmimus, simboliką, sutartinius ženklus. Viena pamoka buvo skirta orientacinėms varžyboms. Mokiniai didelėje ir apželdintoje mokyklos teritorijoje turėjo surasti tam tikrus objektus tik pagal užuominas. Pabaigoje, po visų veiklų, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistai pademonstravo metalo kirpimo, plėtimo žnyples ir „imitavo“ gaisro gesinimą. Kam buvo karšta, tas atsigaivino po vėsaus vandens srove.

Slančiauskiečiai vasarą pasitiks žinodami, kaip saugiai elgtis gamtoje, namie, kaip suteikti pirmąją pagalbą ir pamąstys apie laisvalaikį po pamokų kitais mokslo metais. Kas žino, kiek šaulių ir skautų gretų papildys mūsų progimnazistai?

Nuoširdžiai dėkojame priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistams L. Gerbenienei, M. Kvietkauskui, N. Lipnevičiui, K. Skirvainiui, sveikatos priežiūros specialistėms R. Goštautienei ir V. Merkelytei, skautėms I. Jakienei, V. Daknytei, A. Baltutytei, šauliams N. Kaminskui, E. Anisimovaitei,G. Kontautui, M. Dabrikui, mokytojoms, ruošusioms orientacines užduotis.

Jolanta Šiurnienė
Direktorės pavaduotoja ugdymui

Progimnazijos pirmokai turi galimybę mokytis anglų kalbos!

Jau antrus metus M. Slančiausko progimnazijos pirmokai turi galimybę mokytis anglų kalbos. Linksmos pamokėlės, dainelės ir žaidimai sukviečia visą būrį pirmokiukų. Pirmokai geba susipažinti, pristatyti save ir draugą, įvardinti spalvas, skaičiuoti, pažinti gyvūnus, kūno dalis, maistą ir žaislus. Pamokose vaikai gali laisvai judėti, atlikti užduotis jiems priimtinu tempu. Svarbiausia – patirti sėkmę, bendravimo džiaugsmą, susipažinti su kitos šalies kultūra ir tradicijomis.